Фінанси

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0 коментарів

Як відомо, в економічній діяльності завжди потрібно робити вибір при обмежених ресурсах (трудових, фінансових, матеріальних, природних). Також вони називаються факторами виробництва. Одним з цих факторів є капітал, який представляється грошовим...

Управління необоротними та оборотними активами

0 коментарів

Стратегія управління активами організації в світлі її політики в області фінансів формує перенаправлення фінансових потоків, що в підсумку призводить до реалізації всіх заходів, які спрямовані на поліпшення ефективності в їх...

Юридичні особи підприємства - форми реорганізації

0 коментарів

Під реорганізацією розуміють таке поняття - зупинку діяльності однієї юридичної особи на умови правової спадкоємності. Результатом даного процесу є виникнення кількох нових суб'єктів економічної діяльності, які визнають зобов'язання, що виникли...

Формула для визначення коефіцієнта відновлення платоспроможності

0 коментарів

Кожне українське підприємство оцінюється по своїй платоспроможності. Цей показник показує, наскільки воно може розплачуватися за своїми зобов'язаннями. Така платоспроможність має свій коефіцієнт відновлення. Що означає цей термін? Як можна цей...

Як розрахувати коефіцієнт рентабельності активів за формулою

0 коментарів

Рентабильністю називають цілу систему показників, які говорять про ефективність діяльності компанії або підприємства. Однією з декількох її складових вважається коефіцієнт рентабельності активів. Його позначення - ROA - абревіатура від англійського...

Економічна ефективність: розрахунок і приклади

0 коментарів

Економічною ефективністю називають загальну результативність діяльності, яка виражається кінцевим продуктом по відношенню до витрачених ресурсів. По суті, вона є підсумком функціонування певної господарської моделі (приклад - національна економіка).

Основним критерієм...

Особливості управління ризиками на підприємстві

0 коментарів

Загальна кономічна ситуація в країні продемонструвала, що управління ризиками залишається значним і актуальним питанням не тільки для фінансових організацій, а й для промвиробництва.

Аналіз відбувалися в ході нинішньої фінансової кризи...

Внутрішня норма рентабельності: формула для розрахунку

0 коментарів

Внутрішня норма рентабельності - відношення отриманого доходу до собівартості продукції. Проаналізувати результат діяльності неможливо, не враховуючи показники рентабельності. Показник, який характеризує отриманий прибуток від виробництва - це, власне, і є...

Поточні пасиви в бухгалтерському балансі

0 коментарів

Кінець року - традиційно час підведення підсумків, в тому числі фінансових і бухгалтерських. Є об'єктивні причини підвести підсумки раз на рік. Поточні пасиви мають на увазі такі терміни погашення, звіт...

З чого складаються накладні витрати і як їх розрахувати

0 коментарів

Складність обліку та визначення накладних витрат в тому, що в законодавчій базі відображені чіткі вказівки щодо їх контролю тільки в будівництві. Але саме поняття охоплює безліч інших витрат в діяльності,...