Фінанси

Взаємозалежні особи

0 коментарів
Взаємозалежними з метою оподаткування відповідно до положень Податкового Кодексу, визнаються особи, якщо особливості відносин між ними можуть впливати: на умови, результати операцій, що здійснюються цими особами; економічні результати їх діяльності...

Акциз

0 коментарів
Акциз - це непрямий податок, що стягується при здійсненні операцій з певною номенклатурою товарів (підакцизними товарами). Обчислення і сплата акцизу регулюється главою  Податкового кодексу України. Підакцизними товарами є: - Спирт;...

Централізована бухгалтерія

0 коментарів
Централізована бухгалтерія - це така організації обліку, при якій бухгалтерський облік діяльності декількох підприємств або філій компанії здійснюється в одному місці. Централізація дозволяє отримати: збільшення достовірності обліку; застосування єдиних методологій;...

Фінансовий директор

0 коментарів
Фінансовий директор - один з вищих керівних осіб компанії, відповідальний за управління фінансовими потоками бізнесу, за фінансове планування і звітність. Визначає фінансову політику організації, розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення...

Облікова політика

0 коментарів
Облікова політика - це сукупність варіантів ведення бухгалтерського та податкового обліку і складання звітності. Облікова політика виробляється кожної організацій самостійно. При цьому відбувається вибір варіантів обліку в рамках передбачених нормативними...

Статутний капітал

0 коментарів
Статутний капітал організації визначає мінімальний розмір її майна, що гарантує інтереси її кредиторів. Законом може бути встановлена мінімальна величина статутного капіталу. Наприклад, для товариств з обмеженою відповідальністю мінімальний статутний капітал...

Умовні факти господарської діяльності

0 коментарів
Умовні факти господарської діяльності - мають місце станом на звітну дату факти господарської діяльності, щодо наслідків яких і ймовірності їх виникнення в майбутньому існує невизначеність, тобто виникнення наслідків залежить від...

Спрощений звіт про фінансові результати

0 коментарів
Малі підприємства можуть здавати звітність по спрощених форм. Вони наведені в Додатку до Наказу Мінфіну України. До складу бухгалтерської звітності за спрощеними формами входять: спрощений баланс; спрощений звіт про фінансові...

Спрощений бухгалтерський облік

0 коментарів
Спрощені способи ведення бухгалтерського обліку (спрощений бухгалтерський облік), включаючи спрощену бухгалтерську (фінансову) звітність, має право застосовувати такі економічні суб'єкти: 1) суб'єкти малого підприємництва; 2) некомерційні організації; 3) організації, які отримали...

Спрощений бухгалтерський баланс

0 коментарів
Малі підприємства можуть здавати звітність по спрощених форм.  До складу бухгалтерської звітності за спрощеними формами входять: спрощений баланс; спрощений звіт про фінансові результати. Порядок заповнення бухгалтерського балансу за спрощеною формою...