Фінанси

План рахунків бухгалтерського обліку

0 коментарів
План рахунків є систематизований перелік синтетичних і субрахунків, обов'язковий для ведення у всіх організаціях, крім бюджетних і кредитних. Організація може вибрати ті синтетичні рахунки, які необхідні їй для постановки обліку....

Документообіг в бухгалтерському обліку

0 коментарів
Фінансово-господарська діяльність підприємства супроводжується виконанням безлічі господарських операцій. Кожну господарську операцію потрібно фіксувати. Тут застосовують метод бухгалтерського обліку «документація» - це основний метод бухгалтерського спостереження і контролю. Документ - це...

Стандартизація та уніфікація документації в бухгалтерському обліку

0 коментарів
Основними напрямками вдосконалення документації є уніфікація і стандартизація. Первинні документи приймаються до обліку, якщо вони складені за формою. Існує альбом уніфікованих форм первинної документації. Уніфікація встановлює і закріплює єдині вимоги...

Класифікація документів в бухгалтерському обліку

0 коментарів
Документи в бухгалтерському обліку класифікуються: 1. За змістом операції: - Первинні - складаються на кожну окрему операцію в момент її здійснення (видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер, платіжні вимоги); -...

Організація бухгалтерського обліку

0 коментарів
Під організацією розуміється система умов і елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність. Бухгалтерський облік зобов'язані вести всі організації на території РФ, а...

Облік нематеріальних активів

0 коментарів
Основним документом, що регулює облік нематеріальних активів (НМА) є ПБО 14. Нематеріальні активи: - Виключне авторське право на програми для ПК; - Виключне право патентовласника на винахід / промисловий зразок...

Надходження та вибуття нематеріальних активів

0 коментарів
Надходження НМА спочатку відображається за Д.08.5. Після формування фактичної вартості інформація переноситься на Д.04. Може використовуватися 05. Господарські операції: 1 - придбання НМА (договірна - ПДВ): Д.08.5 - к.60 /...

Облік понаднормових робіт

0 коментарів
Понаднормові роботи - роботи, які проводяться понад встановлену тривалість робочого часу. Роботодавець зобов'язаний вести точний облік понаднормових робіт, виконаних кожним працівником, так як надурочні роботи не повинні перевищувати чотирьох годин...

Облік матеріалів

0 коментарів
Основним документом, що регулює облік матеріалів, є ПБУ5 / 01. Матеріали приймаються до обліку за фактичною вартістю: - Вартість матеріалів. - Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ). До них відносяться витрати, пов'язані з...

Облік надходження основних засобів

0 коментарів
Основний законодавчий документ з обліку основних засобів «Становище ведення бухгалтерського обліку» (ПБО) - Облік основних засобів №6 / 01. Необхідно одноразове виконання чотирьох критеріїв основних засобів: 1 - строк корисного...