Фінанси

Оборотна відомість

0 коментарів
Для зручності контролю рахунків та складання балансу застосовується відомість. Вона складається з аналітичним і синтетичним рахунках. Відомість реєструє обороти і залишки по всіх господарських засобів і їх джерел. Оборотна відомість...

Поняття класифікації рахунків і основи їх застосування

0 коментарів
Різноманіття рахунків і складність господарської діяльності вимагає правильного обліку і контролю. Різноманіття господарських операцій відбивається на великій кількості рахунків. Всі вони пов'язані з призначенням, змісту і порядку ведення записів. Багато...

Класифікації рахунків за призначенням та структурою

0 коментарів
За призначенням і структурі рахунку ділять на: 1. Рахунки господарських засобів: - Основні (інвентарні, грошові, розрахунки, капітали) - призначені для обліку господарських засобів і їх джерел, вони містять дані для...

План рахунків бухгалтерського обліку

0 коментарів
План рахунків є систематизований перелік синтетичних і субрахунків, обов'язковий для ведення у всіх організаціях, крім бюджетних і кредитних. Організація може вибрати ті синтетичні рахунки, які необхідні їй для постановки обліку....

Документообіг в бухгалтерському обліку

0 коментарів
Фінансово-господарська діяльність підприємства супроводжується виконанням безлічі господарських операцій. Кожну господарську операцію потрібно фіксувати. Тут застосовують метод бухгалтерського обліку «документація» - це основний метод бухгалтерського спостереження і контролю. Документ - це...

Стандартизація та уніфікація документації в бухгалтерському обліку

0 коментарів
Основними напрямками вдосконалення документації є уніфікація і стандартизація. Первинні документи приймаються до обліку, якщо вони складені за формою. Існує альбом уніфікованих форм первинної документації. Уніфікація встановлює і закріплює єдині вимоги...

Класифікація документів в бухгалтерському обліку

0 коментарів
Документи в бухгалтерському обліку класифікуються: 1. За змістом операції: - Первинні - складаються на кожну окрему операцію в момент її здійснення (видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер, платіжні вимоги); -...

Організація бухгалтерського обліку

0 коментарів
Під організацією розуміється система умов і елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність. Бухгалтерський облік зобов'язані вести всі організації на території РФ, а...

Облік нематеріальних активів

0 коментарів
Основним документом, що регулює облік нематеріальних активів (НМА) є ПБО 14. Нематеріальні активи: - Виключне авторське право на програми для ПК; - Виключне право патентовласника на винахід / промисловий зразок...

Надходження та вибуття нематеріальних активів

0 коментарів
Надходження НМА спочатку відображається за Д.08.5. Після формування фактичної вартості інформація переноситься на Д.04. Може використовуватися 05. Господарські операції: 1 - придбання НМА (договірна - ПДВ): Д.08.5 - к.60 /...