Фінанси

Внутрішня норма рентабельності: формула для розрахунку

0 коментарів

Внутрішня норма рентабельності - відношення отриманого доходу до собівартості продукції. Проаналізувати результат діяльності неможливо, не враховуючи показники рентабельності. Показник, який характеризує отриманий прибуток від виробництва - це, власне, і є...

Поточні пасиви в бухгалтерському балансі

0 коментарів

Кінець року - традиційно час підведення підсумків, в тому числі фінансових і бухгалтерських. Є об'єктивні причини підвести підсумки раз на рік. Поточні пасиви мають на увазі такі терміни погашення, звіт...

З чого складаються накладні витрати і як їх розрахувати

0 коментарів

Складність обліку та визначення накладних витрат в тому, що в законодавчій базі відображені чіткі вказівки щодо їх контролю тільки в будівництві. Але саме поняття охоплює безліч інших витрат в діяльності,...

Які види і особливості має кредиторська заборгованість підприємства

0 коментарів

Організації, які ведуть активну економічну діяльність, можуть бути як виконавцем (постачальником), так і замовником. У процесі здійснення розрахунків можливе утворення заборгованості - як кредиторської, так і дебіторської - на їх...

Ретратта: визначення

0 коментарів

Ретратта - це зворотний перекладної вексель, використовуваний ретрассантом (його представником) для відшкодування своєї вимоги щодо відповідальної особи, яка вже притягувалася до необхідності виплатити платіж. Іншими словами, векселедержатель, який не отримав...

Призначення фінансових ресурсів

0 коментарів

Розрахунок фінансових ресурсів - це не проста справа. Фактично ресурси фінансової системи мають суворе призначення і використовуються в наступних цілях.

Виконання загальнодержавних потреб. Під потребами державного рівня розуміють захист навколишнього...

Ресурси фінансів

0 коментарів

Ресурси фінансів, за визначенням, це сукупність всіх грошових коштів, які є в державі. Оцінюючи фінансові ресурси, слід враховувати активи, наявні не тільки у державних структур і державних підприємств, але і...

Ресурсозабезпеченість: визначення

0 коментарів

Ресурсозабезпеченість - співвідношення між кількістю природних ресурсів на певній території і масштабами їх використання. Одиницею вираження ресурсозабезпеченості є або число років, на яке повинно вистачити ресурсів при поточному рівні використання,...

Реструктуризація заборгованостей

0 коментарів

Реструктуризація боргу - будь-яке значиме зміна умов або порядку його погашення. Зазвичай ініціюється боржником. Проводитися шляхом внесення змін до договору позики або кредитного договору.

Реструктуризація кредитів та інших зобов'язань

Реструктуризація...

Реструктуризація зовнішнього боргу

0 коментарів

Залежність економіки країни від іноземного капіталу вельми обгрунтована. Наявність інфляційних процесів, валютних ризиків, нестабільності в соціальній сфері держави - все це призводить до виникнення дефіциту бюджету, брак власного державного капіталу...