Фінанси

Податковий період

0 коментарів
Податковий період - календарний рік або інший період часу стосовно до окремих податках, по закінченні якого визначається податкова база, обчислюється сума податку, що підлягає сплаті, та подається декларація з податку....

Податковий контроль

0 коментарів
Податковим контролем визнається діяльність уповноважених органів з контролю над дотриманням про податки і збори в порядку, встановленому ПК України. Податковий контроль є складовою частиною фінансового контролю і одним з видів державного...

Податкове вирахування

0 коментарів
Податкові відрахування - це сума, яка зменшує розмір доходу (так звану базу оподаткування), з якого сплачується податок на доходи фізичних осіб за ставкою 13%. У деяких випадках під податковим вирахуванням...

Податкова ставка

0 коментарів
Податкова ставка - величина податкових нарахувань на одиницю виміру податкової бази. Податкова ставка є одним з обов'язкових елементів податку та одним з основних критеріїв підрахунку податку поряд з об'єктом оподаткування,...

Податкова декларація

0 коментарів
Податкова декларація - це письмова заява платника податків про об'єкти оподаткування, про отримані доходи і проведені витрати, про джерела доходів, про податкову базу, податкові пільги, про обчисленої сумі податку і...

Податкова база

0 коментарів
Податкова база (оподатковуваний база) - вартісна, фізична або інша характеристика об'єкта оподаткування. Податкова база є одним з обов'язкових елементів податку. Головна функція податкової бази - висловити об'єкт оподаткування кількісно, тобто...

Податок на гральний бізнес

0 коментарів
Податок на гральний бізнес - один з трьох регіональних податків, надходження від якого є джерелом доходів бюджету суб'єкта України, на території якого він введений. Сфера його регулювання - оподаткування доходів,...

Податок

0 коментарів
Податок - обов'язковий, індивідуально безвідплатний платіж, примусово стягується органами державної влади різних рівнів з організацій і фізичних осіб з метою фінансового забезпечення діяльності держави і (або) муніципальних утворень. Податки слід...

Місцеві податки

0 коментарів
Податкове законодавство України побудовано на основі принципу єдності фінансової політики держави, який проявляється, зокрема, у встановленні закритого переліку податків, що діють на всій території країни. Види податків і зборів, які можуть...

Непрямі витрати

0 коментарів
Для цілей оподаткування прибутку витрати розподіляються на прямі і непрямі витрати. Непрямі витрати - це витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), які не можна безпосередньо віднести до...