Фінанси

Які типові проводки використовуються в бухгалтерському обліку

0 коментарів

Щоденно установи, здійснюючи свою трудову діяльність, виробляють різні операції господарського значення:

Набувають різні товари і продукцію. Продають продукцію покупцям. Проводять розрахунок з інвесторами. Видають співробітникам заробітну плату, премії, інші види...

Що мається на увазі під поняттям «валюта балансу в бухгалтерському обліку»

0 коментарів

Щоб в бухгалтерії було можливо правильно і прозоро скласти аналіз з фінансів, потрібно володіти необхідною характерною інформацією. Джерелом в цій сфері діяльності є якраз звітність, яку ведуть з фінансів.

Що...

Принципи організації фінансів на підприємстві

0 коментарів

Правильно організована і налагоджена робота підприємства дозволяє домогтися очікуваних прибутків при мінімізації видаткової частини. Організація фінансів в частині управління фірмою грає велике значення для отримання кращого результату реалізації фінансово-господарської діяльності.

...

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0 коментарів

Як відомо, в економічній діяльності завжди потрібно робити вибір при обмежених ресурсах (трудових, фінансових, матеріальних, природних). Також вони називаються факторами виробництва. Одним з цих факторів є капітал, який представляється грошовим...

Управління необоротними та оборотними активами

0 коментарів

Стратегія управління активами організації в світлі її політики в області фінансів формує перенаправлення фінансових потоків, що в підсумку призводить до реалізації всіх заходів, які спрямовані на поліпшення ефективності в їх...

Юридичні особи підприємства - форми реорганізації

0 коментарів

Під реорганізацією розуміють таке поняття - зупинку діяльності однієї юридичної особи на умови правової спадкоємності. Результатом даного процесу є виникнення кількох нових суб'єктів економічної діяльності, які визнають зобов'язання, що виникли...

Формула для визначення коефіцієнта відновлення платоспроможності

0 коментарів

Кожне українське підприємство оцінюється по своїй платоспроможності. Цей показник показує, наскільки воно може розплачуватися за своїми зобов'язаннями. Така платоспроможність має свій коефіцієнт відновлення. Що означає цей термін? Як можна цей...

Як розрахувати коефіцієнт рентабельності активів за формулою

0 коментарів

Рентабильністю називають цілу систему показників, які говорять про ефективність діяльності компанії або підприємства. Однією з декількох її складових вважається коефіцієнт рентабельності активів. Його позначення - ROA - абревіатура від англійського...

Економічна ефективність: розрахунок і приклади

0 коментарів

Економічною ефективністю називають загальну результативність діяльності, яка виражається кінцевим продуктом по відношенню до витрачених ресурсів. По суті, вона є підсумком функціонування певної господарської моделі (приклад - національна економіка).

Основним критерієм...

Особливості управління ризиками на підприємстві

0 коментарів

Загальна кономічна ситуація в країні продемонструвала, що управління ризиками залишається значним і актуальним питанням не тільки для фінансових організацій, а й для промвиробництва.

Аналіз відбувалися в ході нинішньої фінансової кризи...