Фінанси

Угода про ціноутворення

0 коментарів
Угода про ціноутворення для цілей оподаткування є угодою між платником податків і Податкової інспекції України про порядок визначення цін і (або) застосування методів ціноутворення в контрольованих угодах. Угода є широко використовуваним у...

Рекламні витрати

0 коментарів
Рекламні витрати - це витрати організації на рекламні заходи через засоби масової інформації, на світлову і зовнішню рекламу, включаючи виготовлення рекламних щитів і рекламних стендів, на участь у виставках, експозиціях,...

Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією

0 коментарів
З метою застосування глави ПК України витрати організації діляться на позареалізаційні витрати і витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією. Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією в свою чергу поділяються на прямі...

Прямий податок

0 коментарів
Прямий податок - це обов'язковий платіж до державного бюджету, стягується за рахунок коштів платника податків. Приклади прямих податків: податок на прибуток, податок на майно, транспортний податок і ін. На відміну...

Представницькі витрати

0 коментарів
Представницькі витрати - витрати підприємства або організації на проведення офіційних прийомів іноземних представників, на відвідування ними культурно-видовищних заходів, на буфетное обслуговування, на оплату послуг перекладача. Склад представницьких витрат Для цілей...

Пеня

0 коментарів
Пеня - це неустойка, яку платить порушник за недотримання термінів платежу або виконання договору. У цивільному законодавстві пеня, поряд зі штрафом, є видом неустойки. Неустойка - грошова сума, яку боржник...

Відокремлений підрозділ

0 коментарів
Існує два визначення відокремлених підрозділів: 1. У цивільному законодавстві це розташовані поза місцем знаходження юридичної особи філії і представництва, щодо яких існує необхідність дотримання юридичних формальностей, зокрема вони повинні бути...

Недоїмка

0 коментарів
Недоїмка - це сума податку (або сума збору), не сплачена платником у встановлений термін. Також недоїмкою визнається надмірно відшкодована раніше за рішенням інспекції сума податку, яку контролери виявили в ході...

Платник податків

0 коментарів
Платники податків - організації та фізичні особи, на яких відповідно до Податковим кодексом України покладено обов'язок сплачувати податки. права платників податків Платники податків мають право: отримувати за місцем свого обліку від...

Податковий облік

0 коментарів
Податковий облік - це система узагальнення інформації для визначення податкової бази по податку на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченого податковим кодексом України. Ведення податкового обліку входить...