Фінанси

Властивості цінних паперів

0 коментарів
Поняття і значення цінних паперів

Цінні папери представляють собою документи, які є об'єктами фінансових вкладень для їх покупців.

Випуск цінних паперів та їх розміщення на ринку здійснюють держава та різні...

Валютна політика банку

0 коментарів
Завдання валютної політики банку

Валютна політика є частково самостійною частиною сукупності таких видів політик, як - грошової, економічної, державної.

Функціонуючи в умовах становлення і розвитку ринкової економіки в державі, валютна...

Проблеми ціноутворення на підприємстві

0 коментарів

Визначення ціни на вироблений товар є складним і важким завданням, що виникає для будь-якого бізнесмена. Вірна ціна забезпечує успіх компанії, що відбивається в рівні продажу, доході і одержуваної вигоди.

Призначивши...

Фактори впливу на ринок праці

0 коментарів

На ринок праці впливають безліч факторів, у тому числі фактори, що впливають на попит ринку праці, і фактори, що впливають на пропозицію праці.

На ціну робочої сили при цьому можуть...

Дисципліни бухгалтерського обліку та аудиту

0 коментарів
Сутність дисциплін бухгалтерського обліку та аудиту

Під бухгалтерським обліком розуміють упорядкований, систематизований процес збору, реєстрації та подальшого узагальнення різної фінансової інформації.

Бухгалтерським обліком відображаються:

виробництво продукції на підприємстві; обіг товарів,...

Цілі і завдання ринку цінних паперів

0 коментарів
Цінні папери

Ми досить часто зустрічаємо в економічній літературі і пресі термін «цінний папір». Про цінні папери зустрічається згадка і в багатьох художніх творах. Існує кілька варіантів визначення цього терміна....

Економічний аналіз страхової компанії

0 коментарів
Фінансова стійкість і платоспроможність страхової компанії

Фінансова стійкість страхової компанії проявляється в збереженні оптимального якісного і кількісного стану зобов'язань і активів і страхової компанії, що дозволяють їй безперебійно забезпечувати свою...

Необоротні активи банку

0 коментарів
Активи комерційного банку

Активи кредитної організації виражаються статтями бухгалтерського обліку, які відображають собою розміщення і використання ресурсів банку.

Освіта активів відбувається за рахунок здійснення банком його активних операцій. Активні операції...

Непрофільні активи банку

0 коментарів
Непрофільні активи і їх класифікація

Непрофільні активи банку становлять собою майно, яке має цінність.

До непрофільним активам відносять автотранспортні засоби, нерухоме майно, предмети побуту та інше. Ці предмети мають певну...

Рентабельність довгострокових активів

0 коментарів

Рентабельність, це показник роботи підприємства за якийсь період часу, коли оцінюється ефективність використання ресурсів підприємства, для отримання доходу. Необхідно розуміти, що це відносний критерій роботи компанії або підприємства.

Показники рентабельності...