Фінанси

Договір простого товариства

0 коментарів
Відповідно до глави ПК договір простого товариства (або спільної діяльності) передбачає обов'язок двох або більше осіб об'єднати свої вклади для досягнення спільної мети без утворення юридичної особи. Сторонами товариства можуть...

Договір доручення

0 коментарів
Договір доручення належить до посередницьких договорів. Відповідно до статті ЦК під договором доручення розуміється обов'язок одного боку (повіреного) здійснити за рахунок і за дорученням другої сторони (довірителя) юридичні дії за...

Договір комісії

0 коментарів
Договір комісії належить до посередницьких договорів. Відповідно до глави ЦК під договором комісії розуміється обов'язок одного боку (комісіонер) за дорученням іншої сторони (комітента) вчинити один або кілька правочинів від свого...

Договір дарування

0 коментарів
За договором дарування дарувальник безоплатно передає річ або майнове право. При зустрічній передачі речі або майна договір не визнається даруванням. Обдаровуваного особа має право відмовитися від прийняття дарунка. Договір дарування...

Договір безоплатного користування

0 коментарів
Дано визначення договору безоплатного користування, при якому одна сторона (позикодавець) передає другій стороні (ссудополучателя) певне майно безоплатно у тимчасове користування. При цьому ссудополучатель після закінчення терміну договору зобов'язаний повернути майно...

Договір оренди транспортного засобу

0 коментарів
Договір оренди транспортного засобу може полягати з наданням послуг з управління та технічної експлуатації (з екіпажем) і без екіпажу. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем на увазі обов'язок орендодавця надати...

Агентський договір

0 коментарів
Під агентським договором розуміється обов'язок одного боку (агента) за дорученням іншої сторони (принципала) здійснити юридичні та інші дії за винагороди від свого імені, але за рахунок принципала або від імені...

Аудитор

0 коментарів
Аудитор - це фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат аудитора і є членом однієї з саморегульованих організацій аудиторів. Особа, яка відповідає зазначеним вимогам, аудитором називатися не може. Наприклад, співробітник аудиторської...

Товариство власників нерухомості

0 коментарів
Відповідно до Цивільного кодексу України товариством власників нерухомості визнається добровільне об'єднання власників нерухомого майна, створене ними для спільного володіння, користування і в установлених законом межах розпорядження майном (речами), в силу закону...

Рахунок-фактура

0 коментарів
Рахунок-фактура - документ, що засвідчує фактичну відвантаження товарів або надання послуг та їх вартість. Рахунок-фактура виставляється (надсилається) продавцем (підрядником, виконавцем) покупцеві (замовникові) після остаточного прийому покупцем (замовником) товару або послуг....