Паблісіті: визначення

Під пабліситі (на англ. Publicity) мається на увазі діяльність, спрямована на популяризацію певного події або продукту. Його часто ототожнюють з паблік рілейшенз, хоча це два різних види діяльності. Паблісіті зараховують до суто комунікативних функцій, метою яких є привернення уваги. Тоді як PR націлений на налагодження зв’язків з громадськістю та включає в себе елементи менеджменту. PR-менеджери досить часто використовують паблісіті в своїй роботі.

Як паблісіті також можна розглядати інформацію новинного характеру, отриману з незалежного джерела. При цьому зацікавлена ​​особа не оплачує пресі або телебаченню її розміщення. Інформація може бути поширена шляхом її включення в звіти, відомчі бюлетені, спеціалізовані журнали. Необхідно відзначити, що повідомлення далеко не завжди носить позитивний або нейтральний характер. Досить часто воно буває негативного змісту.

Які інструменти використовує паблісіті?

До інструментів паблісіті зараховують наступне:

  • прес-реліз, який являє собою короткий виклад інформації для представників преси;
  • прес-конференція;
  • інформаційний лист;
  • прес-кит, тобто добірка певних матеріалів про діяльність публічної особи чи компанії;
  • прес-тур, який представляє собою прес-конференцію, яка проводиться в різних містах;
  • презентація;
  • фотографії;
  • Відеоньюс-реліз (короткий ролик для сюжету новин або інформаційної програми).

Як працює паблісіті?

Паблісіті Основним напрямком паблісіті виступає стимулювання попиту на певний товар за допомогою публікацій і повідомлень в ЗМІ. Причому вони безпосередньо не містять інформації рекламного характеру. Також паблісіті має на увазі діяльність по забезпеченню зв’язків із засобами масової інформації. Вона включає в себе організацію різних конференцій, інтерв’ю та брифінгів, розсилку інформації, підготовку статей, звітів і відеоматеріалів про діяльність компанії.

Одним з основних напрямків діяльності вважається також участь представників фірми в різних ділових і громадських заходах. Це робиться з метою залучення уваги до компанії, її товарів і послуг, зав’язування ділових контактів, отримання актуальної інформації і т. Д. Крім того, паблісіті передбачає організацію співпраці з органами влади, зокрема, просування своїх людей на ключові пости і запрошення представників різних структур на заходи.

Яким вимогам має відповідати паблісіті?

Як і будь-яка інша діяльність паблісіті передбачає дотримання деяких принципів:

Реалістичність. Програма пабліситі, перш за все, повинна бути реальною, інакше вона залишиться тільки на папері і принесе компанії нульовий результат.

Складність. Деякі програми паблісіті містять занадто багато пунктів або складних умов. Як правило, в процесі їх реалізації від частини планів доводиться відмовлятися або згортати її повністю. Щоб не опинятися в такій ситуації рекомендується включати в програму досить прості дії, які гарантовано можна виконати за відведений час.

Гнучкість, яка передбачає регулярний перегляд програми, щоб вона не втратила своєї актуальності. Іноді вносити корективи потрібно щотижня. Такі досить жорсткі умови пояснюються тим, що потрібно оперативно реагувати на значимі події, а також використовувати будь-які можливості, що відкрилися.

Індивідуальність. Кожна компанія повинна створити свою програму паблісіті, яка максимально відповідає її цілям, фірмовому стилю, потребам співробітників і особливостям продукції, що випускається.

ПОДІЛИТИСЯ: