Паблік рілейшенз: визначення

Під терміном “паблік рілейшенз” (на анг. Public relations) мається на увазі функція управління, завдяки якій встановлюються і підтримуються комунікативні зв’язки між організацією і громадськістю. Основною метою PR виступає формування таких умов зовнішнього середовища, які будуть найбільш сприятливими для діяльності компанії. Позитивний імідж організації створюється не тільки у партнерів і клієнтів, але також у широких мас населення, аж до представників влади.

Уже традиційно діяльність в сфері PR ведеться в декількох напрямках:

 • Вивчення думки, яке сформувалося у громадськості з приводу певної організації.
 • Ознайомлення керівництва з ситуацією.
 • Поширення інформації, яка розкриває політику і цілі компанії.

Функції і принципи PR

Основні принципи PR зводяться до наступного:

 • Формування політики компанії з урахуванням громадської думки.
 • Робота з громадськістю базується на засадах парності і відкритості.
 • Діалог з громадськістю триває так довго, поки не буде досягнуто взаєморозуміння.
 • У процесі комунікації активно застосовуються основи соціології, психології та інших соціальних і економічних наук.
 • PR-менеджери повинні висвітлювати перед громадськістю проблему до її переходу в кризу.
 • Єдиною оцінкою для роботи PR-менеджерів виступає етичний критерій.

Діяльність у сфері PR ставить перед собою такі завдання:

 • формування громадської думки, яке дасть можливість найбільш повно реалізувати поставлені перед компанією мети;
 • постійний моніторинг навколишнього середовища для оперативного реагування на події та проблеми, а також розробка програми дій в певних ситуаціях;
 • забезпечення конструктивної взаємодії між окремими групами співробітників компанії.

Громадськість і PR

Громадськість вважається ключовою фігурою в сфері PR. Під це поняття підпадають групи людей і окремі індивіди, які пов’язані з фірмою. Залежно від ступеня таких зв’язків громадськість поділяють на зовнішню та внутрішню.

До першої групи зараховують партнерів, співробітників ЗМІ, клієнтів, інвесторів, місцеве населення, представників держорганів і соціальних структур. Тоді як внутрішня громадськість є частиною структури організації. Йдеться про керівний склад та інших співробітників компанії, її акціонерів.

У паблік рілейшенз громадськість потрібно сприймати як групу людей, яка опинилася в непростій ситуації, яка усвідомлює наявність проблеми і певним чином реагує на неї. Саме такий підхід дозволяє розробити ефективну схему спілкування.

Маркетинг і PR

Паблік рілейшенз вважається одним з основних елементів маркетингу. Поруч з ним в комплекс комунікацій включається також реклама, сейлз промоушн і директ-маркетинг. Щоб зрозуміти роль PR в маркетингу, необхідно визначити особливості кожного комунікативного елементу.

Під рекламою мається на увазі діяльність або продукція, яка сприяє поширенню інформації з метою формування певної реакції у вибраній аудиторії. Вона спрямована на створення позитивного іміджу компанії та сприяє появі бажання придбати продукт.

Сейлз промоушн є різноманітні комерційні ідеї, реалізація яких дає змогу збільшити обсяг продажів. Продукти сейлз промоушн поміщаються безпосередньо на упаковці товару або всередині неї. Також ця діяльність включає в себе проведення різноманітних конкурсів, роздачу купонів, надання знижок.

Сутність директ-маркетингу полягає в організації співпраці з індивідами і компаніями, які є споживачами певних товарів або послуг. Створюється база даних потенційних покупців, в якій виділяються особливо перспективні клієнти. Комунікативна діяльність здійснюється через розсилку або поширення вузькоспеціалізованої реклами.

Паблік рілейшенз використовує ЗМІ для широкого поширення реклами. Також застосовуються різні форми комунікації, наприклад, виступ на презентаціях, семінарах, конференціях. За допомогою зазначених інструментів досягається формування позитивного іміджу певної компанії.

Необхідно відзначити, що кожен з елементів маркетингу сприяє формуванню образу компанії-виробника або продукту. Тому застосовувати їх необхідно в комплексі, що дозволить забезпечити збільшення збуту.

Менеджмент і PR

Вся PR-діяльність проводиться в двох основних напрямках – робота з зовнішньої і внутрішньої громадськістю (з співробітниками і керівництвом). Завдяки взаємодії з співробітниками PR відіграє одну з визначальних ролей в системі менеджменту.

Робота з персоналом передбачає організацію корпоративів, вирішення конфліктних ситуацій, забезпечення інформованості співробітників про роботу компанії.

ПОДІЛИТИСЯ: