Ознаки процесу відтворення економіки

Є кілька ознак процесів економічного відтворення:

  • Розвиваються у взаємозв’язку, згідно з об’єктивними економічними законами.
  • Чи не сприймають вільного втручання в їх зміст і зростання.
  • Знаходяться під впливом чинників і умов, які слід враховувати, коли приймаєш рішення, пов’язані з економікою.
  • Науково пізнавані, вивчаємі, а значить, і керовані в інтересах досягнення поточних і стратегічних цілей розвитку країни.
  • Чи не допускають відмінностей в процесі необдуманого реформування, коли немає ясно поставлених цілей, програм і рамок реалізації, які скоординовані по всіх елементах і параметрам прийнятих господарських рішень.
  • Потребують комплексному, професійному підході для свого пізнання і управління.

Регулювання національної економіки, яке протікає у всіх національних економіках країн, можна звести до трьох процесів:

• визначення масштабу процесу в кількісному і якісному вираженні;
• виділення темпів розвитку;
• створення співвідношення розвитку даного економічного або технологічного процесу з іншими процесами, які протікають взаємопов’язано або паралельно.

Наприклад, обсяг виробництва сталевих деталей киснево-конвертерний спосіб в кінці 90-х р досяг майже 30 млн. Тонн, склавши при цьому 60% від загального обсягу виробництва сталі в Росії. А виготовлення бавовняних тканин в 90-х. досягло майже 1265 млн. кв. м, тобто 76% від загальнонаціональної величини виробництва тканин.

Велике значення, не дивлячись на велику кількість рівнів, ланок і елементів економіки в країні, має макроекономічний або загальнонаціональний рівень національної економіки. Саме на цьому рівні протікає процес аналізу, функціонування та оцінки економічних параметрів зростання і розвитку, що дозволяють реально побачити стан, проблеми, перспективи розвитку національної економіки країни.

Показники національної економіки, які порівнюються і аналізуються з аналогічними показниками по інших країнах, з «стандартами» користуються особливим інтересом.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Золотий стандарт