Ознаки бізнесу

1. Орієнтація на отримання прибутку. Саме бізнесмен по-іншому ставиться до прибутку, він намагається її максимізувати. За прибутком можна судити про організацію та виробничої діяльності фірми. Ці фактори показують, наскільки бізнес є успішним. Завдяки зростанню прибутку підприємець активізує свої інвестиції, збільшує обсяги виробництва, але якщо ж спостерігається зниження рівня прибутку, це означає, що варто шукати нові форми, види організації бізнесу. Саме прибуток є індикатором результатів його дій.

Поставлені цілі перед фірмою ускладнюють витрати на здійснення стабільності бізнесу і так звані трансакційні витрати:

 • Витрати збору і обробки інформації (пошук персоналу);
 • Ведення переговорів і здійснення угод (створення відділу кадрів);
 • Витрати контролю (створення своєї служби контролю);
 • Витрати юридичної сили (створення власного юридичного відділу та служби безпеки).

Тому чим більш розвиненим і складним стає бізнес – тим вище будуть трансакційні витрати. Вони безумовно будуть змушувати бізнесменів боротися за їх зниження, оскільки виступають перешкодою для розвитку.

Найбільш реальним і важливим інструментом щодо зниження трансакційних витрат є публічна заява про готовність правдиво вести бізнес, дотримуватися інтереси персоналу, учасників бізнесу, споживачів і держави.

2. Обґрунтований ризик. Неможливо існування бізнесу без ризику, оскільки існує ймовірність, як отримання успіху, так і невдачі.

Саме прагнучи до зниження рівня ризику підприємство буде розвиватися. Ризик – це ймовірність настання як внутрішніх так і зовнішніх негативних умов ведення бізнесу.

Але з точки зору підприємництва важливим буде обгрунтований ризик (розрахований) – це ризик, який можна оцінити в кількісному факторі.

Оцінка ризику буде важливою, якщо приймати рішення про розвиток бізнесу і інвестицій. Рівень ризику завжди буде співвідноситься з величиною можливого прибутку. Отже бізнес-проект, який має великий ризик, але ймовірність отримання великих доходів буде привабливішою для бізнесмена, ніж той, в якому низький рівень ризику, але і нижче прибутковість.

Оскільки в сучасних умовах підприємець може оцінювати не тільки ризик, але і можливе настання несприятливих ситуацій, в розвинених країнах існує страховий бізнес. Це форма підприємництва, яка дозволяє бізнесменові покрити збитки від несприятливих умов.

3. Новаторство або активний пошук нових рішень. З боку підприємців постійно має бути присутня діяльність спрямована на досконалість бізнесу, оскільки саме новаторство дає можливість отримувати прибуток. Але не всі бізнесмени займаються інноваціями, тобто пропозицією нових ідей в області організації виробничої діяльності та збуті продукції. Через це розрізняють такі поняття як бізнес і підприємництво.

Бізнес – це ведення справ, і процес отримання прибутку традиційним, прийнятим шляхом. Але бувають випадки, коли і в рамках традиційного ведення бізнесу виникають процеси інновацій.

Підприємництво – це теж бізнес, але який спрямований на отримання прибутку шляхом введення нових способів отримання прибутку у виробничій діяльності (чинники виробництва, сфери вкладення капіталу), збуті продукції, спекуляції, системі соціально-психологічних відносин.

Підприємець і бізнесмен відрізняються головним чином тим, що підприємець може створити новий вид діяльності і організувати його в абсолютно нову підприємницьку схему (спосіб робити бізнес). Саме це і є відмінною рисою підприємця і бізнесмена, який використовує лише шаблонні винаходи інших.

Проте не можна сказати, що новаторство і підприємництво тотожні. Підприємець і новатор відрізняються за своєю роллю. З боку підприємця зовсім не обов’язково самому бути винахідником, він може лише вносити винахід в виробничу діяльність, але виключно тільки при впровадженні інновації в бізнес він може називатися підприємцем.

4. Відповідальність. Підприємець зобов’язаний нести повну матеріальну і юридичну відповідальність за здійснювану діяльність. Все це пов’язано з тим, що саме його дії вирішальні в успіху або невдачі підприємства в цілому.

Матеріальною відповідальністю називаються дотримання жорстких бюджетних обмежень, тобто при невдачі фірми підприємець відповідатиме все або частиною свого майна. Розвивати бізнес можна тільки при повному самофінансуванні або за рахунок заповнюваних джерел зовнішнього фінансування.

Юридична відповідальність полягає в тому, що при недобросовісному веденні справ підприємець може бути притягнутий до відповідальності прописаної правовими нормами держави.

Основними законами, що регулюють цивільно – правову діяльність підприємців є:

 • Цивільний кодекс;
 • Кримінальний кодекс;
 • Закони про регулювання підприємницької діяльності.

5. Економічна самостійність. Це є найбільш важливою ознакою підприємництва. Ця економічна свобода суб’єктів підприємницької діяльності передбачає вибір:

 • Виду, сфери та методів діяльності;
 • Господарських рішень і вибір шляхів їх реалізації;
 • Виробничих програм;
 • Шляхів фінансування;
 • Постачальників матеріалів і послуг;
 • Джерел трудових ресурсів, систем мотивації і розвитку;
 • Цін і каналів збуту продукції і послуг;
 • Шляхів розподілу отриманої підприємницької прибутку.

Самостійність бізнесу є не свавіллям, а конструктивною діяльністю.

Саме прагнучи розвинути самостійність підприємства, необхідно знижувати ризики ведення бізнесу та розширювати можливості отримання прибутку:

 • Розширення асортименту товарів;
 • Збільшення числа споживачів і партнерів;
 • Стратегічне планування;
 • Довгострокові зв’язку внутрішньофірмові і зовнішні.

Підприємець повинен постійно прагне до розширення самостійності бізнесу.

Розширення в нинішній час самостійності бізнесу здійснюється в трьох формах:

 • Створення нових сфер діяльності;
 • Поява нових функцій підприємництва;
 • Розвиток нових інститутів;
 • Розвиток нових форм взаємодії бізнесменів.
ПОДІЛИТИСЯ: