Особливості економіки

Загальне поняття особливостей економіки

Згідно зі світовим досвідом існує три шляхи становлення ринку в перехідний період:

1. Лібералізація економіки – передбачає становлення систем заходів, які будуть сприяти позбавленню державної економіки від обмежень. Таким чином, ця система призначена для здійснення вільного руху цін.

2. Структурні зміни – це зміни, що відбуваються в структурі економіки, з метою перетворення колишньої економічної структури змінюючи відносини власності

3. Інституційні зміни – вони означають формування особливих умов роботи ринкової системи і можуть бути здійснені зміною правових інститутів і формування системи нових організацій.

Основними рисами перехідної економіки вважаються:

 • Наявність мінливості і нестабільності в стані економіки, яке є безповоротним фактором.
 • Він послаблює національну економіку, і вона звільняє місце для іншої економічної системи.
 • Наявність особливих економічних форм.
 • Характер протиріч.

Особливості існування і тенденції розвитку економіки:

 • Функціонування економіки зі збереженням тривалий час застарілих форм і відносин в економіці.
 • Інтенсивність в розвитку нових видів форм і відносин.
 • Неможливість оборотності основних тенденцій еволюційного процесу.
 • Підвищення значущості суб’єктивного фактора, тобто від нього залежить вибір правильного напрямку і розвитку, а також можливість його реалізувати.

Деякі процеси в перехідній економіці мають свої закономірності:

 • Втрата державою функцій самостійного управління та розпорядження ресурсами.
 • Наявність бюджетної кризи.
 • Трансформаційний спад.

Циклічність економіки

У ринковій економіці бувають періоди як екстенсивного так і інтенсивного економічного зростання. Це пояснює циклічність руху економіки.

Циклічність в розвитку економіки являє собою процес безперервної динаміки економіки, в наслідок якого зростання виробництва буде заміняться періодом спаду, а в період підвищення ділової активності наступним кроком буде її зниження.

Цикл означає проміжок часу, період у розвитку економіки, коли відбувається збільшення обсягу виробництва, далі зниження, його спад, депресія, пожвавлення і далі знову зростання.

Основні характеристики фаз циклу:

1. Підйом передбачає відновлення ділової активності, в результаті укладення нових угод, підвищення попиту на робочу силу і споживчого попиту, зменшення рівня безробіття.

2. Наступним періодом циклічності буде чисте зростання, тобто поступове збільшення обсягу виробництва, найвищою точкою такого підйому буде бум. Ця фаза циклу передбачає повну зайнятість населення, ведення провадження у максимальній потужності, зростають ціни, але ділова активність при повній зайнятості зупиняється.

3. Спад (криза) говорить про падіння рівня і темпу зростання економіки, зменшення масштабності випуску товарів, з’являється надвиробництво продукції, підприємства, які не в силах реалізувати накопичені товари стають банкрутами, зростає безробіття, знижується зарплата, курси акцій, підвищується банківський відсоток.

4. У період депресії відбувається спад виробничої діяльності, ціни перестають знижуватися, поступово зменшуються запаси, ставка банківського кредиту зменшується до мінімального значення. Депресія передбачає встановлення рівноваги попиту та пропозиції на ринку, накопичення капіталу.

5. Далі відбувається пожвавлення економіки, а отже товарні запаси досягають такого рівня, при якому ринок забезпечується безперебійно, при збільшенні попиту, ціни лізуть вгору, знижується безробіття, збільшується процентна ставка, а також попит на капітал в грошовому еквіваленті.

6. Фаза підйому передбачає різке зменшення безробіття, попит на товари зростає, і ціни теж, прибутковість підвищується, норма банківського відсотка зростає.

7. Останньою фазою циклічності буде бум, коли економіка досягає піку своїх можливостей, тобто присутня повна зайнятість населення, доходи та інвестиції покупців на високому рівні. В такому випадку економіка перегрівається і з’являється нова криза.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.