Особливий ануїтет

Особливий ануїтет – одна з форм інвестиційного капіталу. Його суть в тому, що при досягненні певного віку сторона договору отримує регулярні виплати у вигляді фіксованих сум. Сама угода може діяти протягом декількох років або безстроково.

Особливий ануїтет – безстроковий варіант ануїтету (друга назва – довічна рента). Особливість – вчинення грошових виплат, які можуть тривати нескінченно. Одним із прикладів особливого ануїтету є облігації «консолі» – боргові папери, які вперше були випущені в Великобританії (18-19 століття). Відсоток за номіналом цінних паперів сплачується щорічно, термін погашення відсутній. Ще один приклад – привілейована акція. Дивідендні платежі по даному активу сплачуються за результатами кожного конкретного періоду. При цьому будь-якого певного терміну викупу не існує.

Особливий ануїтет: особливості та місце в класифікації

Фінансовий потік, що має рівні інтервали і певні проміжки між надходженням коштів, носить назву ренти (більш часто зустрічається варіант назви – ануїтет). Сьогодні виділяється два види ануїтетів – рента з певним терміном виплат (термінова) та рента без обумовлених періодів платежів (безстрокова). За фактом надходження грошей в конкретному інтервалі перший і другий типи ренти можуть бути постнумерандо або пренумерандо потоками. При цьому розрахунок ануїтетів часто проводиться за двома схемами – дисконтування і нарощення (про це піде мова нижче).

При детальному розгляді ануїтети можна класифікувати наступним чином:

1. Терміновий ануїтет – фінансовий потік, що відрізняється надходженням коштів в обмежений часовий проміжок. Такий потік грошових коштів носить назву термінового. Надходження коштів мають ідентичну величину, а виплати проводяться через певні часові проміжки. За моменту, коли виробляються надходження грошей, виділяються:

– термінові ануїтети типу постнумерандо – інструменти, які можуть вважатися за двома варіантами (за схемами дисконтування і нарощення);

– термінові ануїтети типу пренумерандо – інструменти, розрахунок яких також проводиться в двох варіантах (за схемою дисконтування і нарощення).

2. Безстроковий ануїтет відноситься до категорії особливих. По суті, це вічна рента – грошовий потік, який також надходить рівними частками, але протягом тривалого періоду (останній може тривати нескінченно). Як приклад особливого ануїтету можна привести консолідовану ренту – державні боргові папери, що мають довгостроковий характер (до 30 років).

При безстроковому аннуїтете потік рівних платежів через фіксовані інтервали часу розглядається з позиції нескінченності. Одночасно з цим мається на увазі, що в межах конкретного часового проміжку проводиться лише один платіж. Як наслідок, особливий (безстроковий) ануїтет можна уявити математично у вигляді нескінченності або ж у формі нескінченно довго спадної геометричної прогресії.

Одне з головних незручностей довічної ренти полягає в тому, що немає можливості точно прорахувати майбутню ціну виплат. Причина – фактична нескінченність платежів. Незважаючи на даний фактор, особливий ануїтет має конкретну наведену ціну, яка може бути обчислена. На перший погляд здається дивним, що нескінченна серія платежів може підлягати розрахунку, але в практичній сфері це реально.

ПОДІЛИТИСЯ: