Основний капітал

Капітал основний – це частка капіталу виробничого, повністю і багаторазово бере участь у процесі виробництва продукції. Він переносить свою вартість на готовий продукт частково, протягом декількох періодів. Основний капітал підприємства включає в себе частину авансованого капіталу, витрачену на будівництво і ремонт будівель, споруд, закупівлю транспортних засобів, обладнання та інструментів.

Після того, як товар реалізується, капітал основний повертається до підприємця частинами у вигляді прибутку. Цей капітал може піддаватися як моральному, так і фізичному зносу.

Фізичним зносом називають поступову втрату основним капіталом споживчої вартості, рівномірно переносячи на продукцію і повертається у вигляді амортизаційних відрахувань. Моральний ж знос – це втрата деяких властивостей капіталу через швидке зростання продуктивності праці і розвитку технологій, які ведуть до оновлення капіталу основного до його фізичного зносу.

Групи основного капіталу організації

Основний капітал організації ділиться на такі групи:

  • 1) Будинки і споруди.
  • 2) Передавальні пристрої.
  • 3) Машини та обладнання. До них відносяться силове обладнання, робочі машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади і пристрої і лабораторне устаткування, обчислювальний інструментарій, інші машини і обладнання;
  • 4) Інструменти і пристосування, що служать більше одного року і стоять більше 1 млн. грн. за одиницю. Інструменти і інвентар, які служать менше року або стоять менш 1 млн. грн. за штуку відносяться до оборотних засобів підприємства.
  • 5) Інвентар виробничого і економічного характеру.

Різні виробничі будівлі, споруди і інвентар підтримують функціонування активних елементів основних фондів підприємства, тому вони зараховуються до пасивної їх частини.

У разі, якщо частина обладнання висока за вартістю, то при інших стабільних показниках випуск товарів і показник фондовіддачі буде вище.

Стадії проходження основного капіталу

Основний капітал організації – грошові вкладення в основні фонди. При цьому, він змінює свою форму і проходить кілька стадій:

  • 1) Інвестування в реальні, а не фінансові активи організації. Тобто в споруди, будівлі, транспортні засоби, інструменти та обладнання.
  • 2) Виробництво. У ньому полягає перенесення вартості основного капіталу в міру його зносу на вироблену продукцію. Спеціальні кошти (амортизаційні відрахування) включаються у витрати виробничого процесу для відтворення основних фондів підприємства.
  • 3) Відшкодування. Відбувається нарахування амортизації, яка переходить в грошову форму, а за рахунок цієї виручки проводиться закупівля нового обладнання, транспортних засобів та інших елементів основного капіталу.
...
ПОДІЛИТИСЯ: