Основні характеристики бюджету

Основні характеристики бюджету щорічно закріплюються відповідним законом. Затвердження його відбувається до тридцять першого грудня поточного року. Бюджет виступає регулятором економічної, соціальної та суспільного життя країни. У разі, якщо бюджет на наступний календарний період пошукові роботи не затверджений вчасно, законопроект в попередній редакції продовжує діяти до моменту прийняття нового закону.

Основні складові бюджету

Бюджет складається з двох фінансових частин, зокрема, дохідної і видаткової. Щорічно, узагальнюючі показники доходів і витрат змінюються. Ці зміни відбуваються в результаті виниклої необхідності. Наприклад, на території країни поновилися бойові дії і це викликало необхідність додаткових витрат на армію і медичне обслуговування населення. Зміни в закон вносяться в міру необхідності, шляхом голосування відповідного органу влади.

Видаткова частина бюджету розрахована на фінансування всіх, конституційно закріплених галузей господарювання і життєдіяльності громадян, а так само на розвиток національного виробництва. Велика частина фінансових активів бюджету направляється на задоволення потреб фінансової сфери. Саме розмір мінімальної зарплати і споживчого кошика в розрізі покриття потреб фінансування, встановлені цим законом.

Мінімальні соціальні стандарти

Від розміру мінімальної зарплати залежать оклади працівників соціальної сфери. У відповідно до тарифної сітки, базовою одиницею якої і виступає мінімальна зарплата. Мінімальна зарплата в перебігу року, відповідно до бюджету, може зростати в декілька етапів. Це зростання пов’язане зі збільшенням інфляції та ваги споживчого кошика. Споживчий кошик регулює кількість і якість мінімального набору благ, які повинен собі дозволити громадянин певного віку. Від розміру споживчого кошика залежить рівень мінімуму прожиткового у країні.

Так само бюджетом встановлені мінімальні норми фінансування соціальних проектів і організацій. Вся справа в тому, що в режимі дефіциту бюджету, держава надає мінімальну кількість коштів, для фінансування соціальних потреб. Основні показники бюджету безпосередньо впливають на діяльність приватних економічних суб’єктів.

Приплив активів до бюджету

Бюджет наповнюється в основному, за рахунок податкових надходжень і прибутку від ресурсів держави. Система перерозподілу всередині бюджету діє виключно. Акумулюючи активи з однієї галузі, бюджетний механізм перерозподіляє їх в інші сфери життєдіяльності країни, відповідно до об’єктивною необхідністю. Окремо варто розглядати кредиторську заборгованість. Держава може залучити кредитні кошти, як від резидентів, так і від нерезидентів. З огляду на їх спочатку в якості активу, поступово, всередині бюджету, вони списуються на пасив.

ПОДІЛИТИСЯ: