Основні показники прибутку

Якщо сприймати прибуток, як спосіб оцінки функціонування підприємства, то можна виділити кілька її форм.

Прибуток відіграє настільки важливу роль в ринкових відносинах, що її обчислення є першочерговим завданням. Існує кілька спеціалізованих систем розрахунку прибутку для різних цілей: аналізу діяльності підприємства, розрахункова, для розрахунку податкових відрахувань, для ведення бухгалтерської звітності. В інших випадках – при організації процесу управління, при плануванні розвитку, при оцінці прибутковості від інвестування прибуток вираховується як різниця сукупності доходів і всіх витрат.

Різновиди прибутку:

Економічна – можна порахувати як різниця економічних витрат функціонування підприємства і його доходів. Під економічними витратами розумію, як явні, зазначені в бухгалтерських документах, так і імпліцитні (потайливі), що виникають внаслідок використання засобів виробництва не для створення товару, а альтернативним способом. Імпліцитні витрати називають також неоплачуваними.

Маржинальна – різниця між змінними витратами на виробництво одиниці продукції і вартістю цієї продукції на ринку. Якщо є необхідність порахувати чистий прибуток, яку приносить одна одиниця продукції, то дивляться на різницю між її вартістю і середнім показником виробничих витрат. Середній показник розраховують складанням змінних витрат з постійними.

Від продажу власного товару – різниця між доходом, отриманим в ході реалізації товару або послуги і власною вартістю цього товару або послуги.

Від звернення майна, що амортизується – різниця між доходом від використання цього майна і його залишковою вартістю, складеної із засобами, витраченими на його реалізацію. Прибуток від використання іншого майна розраховується подібним чином. Важливо враховувати всі витрати, пов’язані з процесом управління майновими правами. Зазвичай саме управління амортизируемим майном разом з іншими джерелами позареалізаційні доходи дозволяють підприємству отримувати прибуток в умовах рівної власної вартості виробленого товару і його ринкової ціни.

Прибуток від продажу придбаного товару – кошти, отримані в ході перепродажу будь-якого товару або послуги. Розраховують як дохід, витягнутий при продажу мінус ціна, по якій товар був куплений. Важливо брати до уваги облікову політику підприємства при здійсненні подібних покупок. Також потрібно відняти кошти, використані для зберігання, обслуговування, транспортування даного товару.

Від продажу – витягується в результаті реалізації на ринку вироблених товарів або послуг, безпосередньо призначених для продажу. Розраховується вирахуванням витратою на управління і комерціалізацію з валового прибутку.

Є поняття прибуток до сплати податків, вона включає в себе весь прибуток, отриманий від операцій на ринку і поза ним, від позареалізаційних доходів, позапланових доходів і розраховується до того, як буде проведена податкова виплата.

Розмір прибутку залежить від безлічі факторів: виду виробленого товару або послуги, кількості інвесторів, участі в сторонніх проектах. Управління та адміністрування має грунтуватися в першу чергу на розрахунку обраного показника прибутку і аналізі його ефективності. Важливо стежити за динамікою і відповідно до неї виробляти стратегію розвитку.

Прибуток дозволяє оцінити, наскільки обґрунтованими були витрати на виробництво.

В ході поточного обліку і аналізу розраховується прибуток, відображена в звітності підприємства. Повинен бути один показник, зведений для всіх філій і підрозділів, незалежно від їх відособленим ефективності.

Прибуток, отриманий підприємством, яке підлягає оподаткуванню, вважається об’єктом оподаткування.

Прибутки підприємств, що належать іноземним державам, розраховуються через їх представницькі організації на території України, як дохід за вирахуванням витрат цього представництва. Зазвичай хвору частину витрат складають виплати податків. Податком обкладається тільки той прибуток іноземних підприємств, яка була отримана на території України. Повний перелік правил оподаткування міститься в Податковому Кодексі України.

Чистий прибуток – це ті кошти, які залишаються після розрахунку відповідного типу прибутку і виплати всіх податкових відрахувань. Показники прибутку дозволяють приймати раціональні та обґрунтовані управлінські рішення і високим ступенем достовірності визначати фінансову ефективність підприємства.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Нетрадиційний імпорт