Основні показники економіки

Сьогодні є цілий спектр різних показників, здатних відобразити справжній стан економіки і провести детальний аналіз результатів. Маючи під рукою всі перераховані нижче параметри можна оцінити тенденції розвитку господарської діяльності країни, передбачити подальші варіанти розвитку подій. З найбільш важливих параметрів можна виділити:

1. Загальні економічні показники. Ключове значення для оцінки економіки мають агреговані показники. Найбільш поширений його представник – ВВП (внутрішній валовий продукт). Даний параметр відображає загальну ціну всіх послуг і продукції, які були зроблені на фабриках, шахтах, фермах, залізницях, заводах і інших підприємствах країни.

Другий не менш важливий показник – рівень зайнятості населення. Він вираховується щомісяця. Одночасно з ним робить розрахунок ще одного показника (антипода минулого параметра) – рівня безробіття.

2. Коригування по сезонним коливанням. При проведенні розрахунків різних показників економіки з усіх параметрів бажано виділяти сезонні коливання. Робиться це за допомогою простого розрахунку річного параметра на підставі історичних даних, а також обліку поточних поправочних коефіцієнтів.

Сьогодні велика частина параметрів надаються до розгляду з урахуванням поправки на сезонні коливання. Є й такі, які цей параметр не враховують зовсім. Особливість першого способу – можливість зіставити поточні параметри з будь-якими з періодів в минулому році і зробити відповідні висновки. На відміну від нього некорректірованного значення можна порівнювати тільки з аналогічними показниками за той же місяць минулого року.

На практиці часто доводиться використовувати різні підходи в порівнянні, тому найбільшого поширення набули параметри, розраховані з урахуванням сезонних коливань.

3. Компоненти. Як тільки в розрахунки внесені коректування, можна проводити розрахунок агрегованих показників. Наприклад, той же ВВП можна поділити на кілька елементів:

– продаж кінцевому покупцеві на території своєї країни;
– зміна запасів в товарно-матеріальній сфері;
– чистий експорт.

Можливість такого поділу та виділення товарно-матеріальних запасів дозволяє більш точно провести розрахунки ВВП. Крім цього, укладення угод з кінцевим покупцем всередині країни можна розділити на кілька етапів – продаж державі, іноземцям, бізнесменам або домашнім господарствам.

4. Рівень зайнятості. Даний параметр для кожної сфери економіки має свої показники. Наприклад, в сільському господарстві рівень зайнятості населення майже не змінюється. У свою чергу в державному і фінансовому секторі, а також роздрібної сфері діяльності показники рівня зайнятості можуть сильно відрізнятися. Крім цього, можна виділити деякі професії, які мають максимальну стабільністю, наприклад, керівники або менеджери ( «білі коміри»). У свою чергу в робітничих спеціальностях, пов’язаних із застосуванням некваліфікованої праці, можна відзначити велику плинність.

У разі, коли економічний спад в країні призводить до масових звільнень серед «білих комірців», то можна говорити про серйозні проблеми в сфері економіки. При цьому важливо розуміти, чим викликана безробіття – припливом нових фахівців (наприклад, після випуску інститутів, училищ) або збільшенням числа звільнень.

5. Поширення. У процесі спостереження за економікою можна зробити висновок, що серйозні спади і підйоми завжди охоплюють більше коло компаній, ніж помірні зміни. В цьому випадку відбувається більш істотний вплив на циклічні коливання в економіці. При цьому уповільнення зростання ділової активності помітно вже за півроку (іноді за рік) до зупинки зростання агрегованих показників. Це дозволяє своєчасно помітити негативні тенденції в економіці та вжити відповідних заходів.

6. Частота, чутливість і широта. Як згадувалося вище, ряд елементів ділової активності мають високу чутливість і швидше змінюються під дією сильних коливань. Це дозволяє визначати групу чутливих коефіцієнтів (індикаторів). Крім цього, одним з найбільш важливих параметрів є частота розрахунку, тобто величина, яка відображає частоту зміни інформації. Основне завдання при розрахунках – знайти той параметр, який буде мати особливу чутливість до потрібного вигляду коливань, і дасть більше інформації досліднику.

7. Прогнози. Людина, яка проводить аналіз економічних індикаторів, ставить свій завданням не тільки обчислити рівень ділової активності сьогодні і в минулому, а й визначити цей параметр на найближче майбутнє. Ось чому особлива увага приділяється параметрам, що дозволяє провести розрахунки на кілька днів, місяців, а то й років вперед. На сьогодні досить популярні випереджальні індикатори по ринку фінансових послуг, промисловій сфері, металургії, зайнятості, експортного напрямку і так далі.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Дивіться також:
Навмисне банкрутство