Основне капіталовкладення: визначення

Основне капіталовкладення – інвестиція (вкладення певної суми), що включає себе всі платежі, пов’язані з купівлею об’єкта інвестування (капіталовкладення).

Основне капіталовкладення – капітальні витрати (фінансові кошти), яке направляються на зведення нових або реконструкцію старих об’єктів, технічне переозброєння або розширення підприємств. У загальному сенсі основне капіталовкладення – обсяг коштів, необхідний для заміни спожитого капіталу новим.

Основне капіталовкладення: сутність, класифікація

Вкладення капіталу (інвестування) можна реалізувати декількома шляхами – за допомогою прямих фінансових (грошових) витрат, кредитування або придбання цінних паперів. З фінансової точки зору основною метою капітальних вкладень є усунення зайвих (непотрібних) капітальних витрат за допомогою планування і формування бюджету. Крім цього, стоїть завдання оновлення виробничих засобів, визначення потреб в заміні або ж вдосконаленні (оновленні) вже існуючого обладнання.

Одна з головних ланок процесу розвитку підприємства – своєчасні капіталовкладення і заміна вже застарілих (зношених) основних засобів. При цьому розширення у виробничій сфері можливо лише за допомогою нових інвестицій, спрямованих не тільки на формування нових потужностей, а й на оптимізацію вже існуючих технологій. В цьому і полягає економічна суть основних капіталовкладень.

Капіталовкладення часто позиціонуються, як процес руху ціни, економічна підгрупа – фінансові відносини, пов’язані з рухом коштів, інвестованих в основні фонди. Сукупність витрат являє собою довгострокові інвестиції капіталу в різні сфери економіки. При цьому вкладення можуть реалізовуватися на різні терміни, в різноманітні сфери економіки, об’єкти підприємницької та іншої діяльності. Сам термін основних капіталовкладень на увазі дії не тільки в обмеженій області (рамках організації, країни), але і між державами.

Всі капіталовкладення (інвестиції) можна розбити на кілька категорій:

– інтелектуальні. Об’єктом інвестування є підготовка (перепідготовка) кадрів на різних курсах з метою отримання досвіду, ліцензій, нових знань. Часто завданням основного капіталовкладення в інтелектуальній сфері є наукова розробка;

– капіталоутворюючі. Тут кошти витрачаються на покупку земельних ділянок, проведення капітальних ремонтів;

– прямі – вкладення, які здійснюються різними категоріями громадян, що мають права керування організацією, повністю володіють ним або мають на руках від 10% акцій і більше;

– портфельні – капіталовкладення, які не дозволяють інвесторам впливати (впливати) на роботу підприємств або фірм. Такі вкладення направляються на покупку цінних паперів (короткострокових і довгострокових);

– реальні довгострокові інвестиції в сфері матеріального виробництва;

– фінансові – капіталовкладення, що мають довгостроковий характер. Об’єктом є матеріальні сфери виробництва;

– тезавраційні – вид інвестування, коли гроші вкладаються в певні цінності, наприклад, срібло, золото, дорогоцінні метали, дорогі камені і так далі.

ПОДІЛИТИСЯ: