Основна сума облігації

Основна сума облігацій – номінальна (номінальна) ціна боргового паперу, яку зобов’язується виплатити її пред’явник при настанні дати погашення активу (без урахування відсотків).

Основна сума облігацій: сутність та місце в класифікації

Одним з найбільш популярних боргових зобов’язань на ринку є облігація. Особливість активу – в наданні права кредитору (покупцеві) вимагати від позичальника (емітента, продавця цінних паперів) виплати основної суми облігації. При цьому власник боргового паперу може мати два види доходу. Перший – у вигляді процентних платежів (з мінливою або фіксованою ставкою), а другий – у формі основної суми облігації (номінальної вартості). Остання виплачується в день погашення боргового паперу.

При цьому власникові не обов’язково утримувати папір до дня здійснення основної суми виплати. Він може продати актив на вторинному ринку і виручити велику (ринкову) ціну. При цьому в момент емісії облігації її ринкова ціна може бути або вище номінальної вартості (актив з премією), або нижче номінальної вартості (облігація з дисконтом). Виходить, що премія – платіж за можливість отримати більший прибуток по активу, а дисконт – знижка, викликана невеликим потенційним доходом з боргової паперу.

При емісії боргового паперу визначається кілька основних параметрів:

– номінальна (номінальна) ціна активу. Вона, як правило, прописується на “тілі” боргової папері. Саме номінал (основну суму облігацій) сторона-емітент повинна виплатити держателю активу при настанні дня погашення. Якщо це обумовлено в угоді, то додатково до номіналу можуть бути виплачені і відсотки;

– день погашення – дата, коли сторона-емітент зобов’язується передати основну суму облігації її держателю;

– процентна ставка (купон) – відношення відсотків, які виплачуються з розрахунку за рік, до номінальної ціни боргового паперу. Наприклад, якщо кожен рік держатель активу отримує по 2 тисячі рублів з активу, який має номінальну ціну в 20 тисяч рублів, то ставка купона дорівнює 10%;

– дата здійснення платежів за відсотками – дні, коли проводяться виплати купонів.

параметри облігації
При роботі з боргової папером варто знати всі форми її вартості:

– поточна ціна, як правило, дорівнює сумі поточної вартості потоку купонних платежів, вироблених в кінці кожного періоду виплат, і номінальної вартості, що виплачується в день погашення боргового паперу;

– номінал боргового паперу обчислюється і встановлюється в момент розміщення. Основна сума виплачується саме з розрахунку цієї ціни. Окремо визначається величина купона, яка також залежить від номіналу боргового паперу. На практиці більшість боргових паперів на українських біржах має вартість в 1000 гривень;

– ринкова ціна – показник вартості, за яким можна реалізувати актив в конкретний момент часу. Ринкова ціна боргового паперу – величина змінна. Вона знижується і зростає в залежності від попиту, процентних ставок і пропозиції боргових паперів на біржовому майданчику. Визначення ринкової вартості відбувається під час торгів. При цьому чим більший попит на актив, тим дорожче він обійдеться покупцеві;

– брудна ціна – поточна ринкова вартість боргового паперу з урахуванням накопиченої купонної прибутку. При покупці активу інвестор платить саме «брудних» ціну. До описаної вище ринкової ціни додається ще і НКД минулого держателю.

ПОДІЛИТИСЯ: