Основна сума корпоративного податку

Корпоративний податок стягується з прибутку, яку отримують всілякі комерційні організації. Їм оподатковуються будь-які види їх доходу. Розрізняють 2 види корпоративного податку:

  • авансовий;
  • Основний.

Ознаки корпоративного податку:

  • цей податок є державним, його справлянням, крім держави, не може займатися ніхто;
  • це не продукт будь-якої угоди;
  • розрахунок відбувається тільки грошовими коштами;
  • податок є примусовим і безповоротним;
  • дохід з даного виду податку може отримувати тільки держава.

Авансовий корпоративний податок

Даний вид податку підлягає оплаті, коли корпорації починають виробляти дивідендні виплати. Його ставка дорівнює базовій. Даний вид податку переслідує певну мету, до яких відноситься виплата акціонером його особистого податку на дивіденд. Для корпорації же він є частиною податку за період, в який відбувалися виплати дивідендів. Терміни виплат авансового корпоративного податку чітко не обмежуються: він може бути виплачений заздалегідь, а може бути і відстрочений. Також корпорація може доручити його виплату іншим компаніям.

Основна сума корпоративного податку

Це зобов’язання зі сплати корпоративного податку виплачується корпораціями після виплати авансового податку. Після того, як корпораціями були зроблені дивіденди акціонерам і авансові податкові виплати, за ними залишається податковий борг перед державою, який і є основною сумою виплачуваної в установленому порядку. Терміни виплат по даному виду податку вже строго визначені, і їх порушення неприпустимо.

Податок, що накладається державою на корпорації, є важливою статтею регулювання державного бюджету. Прибутковий податок, особливо податок корпоративний є засобом для зниження соціальної напруженості в суспільстві кожної країни. Він є головним джерелом доходів держави.

ПОДІЛИТИСЯ: