Основи фінансів

Більшість обивателів помилково ототожнюють поняття «фінанси» і «гроші». Варто пам’ятати, що гроші – це паперові або металеві знаки, які виконують функції обігу, міри вартості. Фінанси ж являють собою набагато більш широку категорію.

У більшості наукових джерел термін «фінанси» розшифровують як сукупність економічних відносин, які виникають в процесі створення і руху грошових фондів різних структур. Тобто вони охоплюють не тільки грошову, а й товарну сферу діяльності держави, юридичних і фізичних осіб. Фінансові відносини виникають на кожному рівні відтворення, обміну та споживання продуктів, послуг і робіт. Особливостями фінансів є їх невідчутність і всюдисущість, так як вони є невід’ємною частиною будь-якої соціально-економічної категорії.

Економічна сутність фінансів

У фінансів довга історія появи і становлення. Вони є однією з найважливіших економічних категорій, тому і розглядати їх варто з точки зору економічних законів.

У розвитку фінансів виділяють два основних етапи:

Докапіталістична стадія. В рамках цієї формації відбувалося становлення держави, виділенням скарбниці з сукупності інших засобів. На цьому етапі також зароджуються товарні відносини.

Капіталістична стадія. На цьому етапі основна сума фінансів зібрана в бюджетах.

Так як фінанси є економічною категорією, то їх сутність і основні функції базуються на наступних законах економіки:

 

 • Закон вартості.
 • Закон накопичення.
 • Закон перерозподілу по трудовим затратам.
 • Закон обігу грошей.
 • Закон пропозиції і попиту.

 

Фінанси не можуть існувати без грошей, тому саме гроші є їх головною рушійною силою

Виходячи з цієї умови, можна виділити кілька основних ознак фінансів:

 

 • Фінансові відносини носять лише грошовий характер.
 • Фінансові відносини завжди виникають в процесі розподілу ресурсів.
 • Фінанси взаємопов’язані зі створенням та обігом накопичень і доходів. Всі грошові кошти в такому разі називаються фінансовими ресурсами.

 

Фінанси як економічної категорії виконують три основні функції:

 

 • Вони формують грошові кошти і фонди.
 • За допомогою них здійснюється використання і розподіл грошових коштів і фондів.
 • Вони забезпечують контроль за грошовими фондами.

 

Поняття фінансових ресурсів

Будь-які економічні відносини базуються і здійснюються за допомогою будь-яких ресурсів.
Фінансові ресурси являють собою всі грошові кошти, які знаходяться у фізично і юридичних осіб країни, органів державної влади та місцевого самоврядування. Як і у будь-яких ресурсів, у них є свої певні джерела, завдяки яким і відбувається формування фондів.

Ці джерела можна класифікувати за трьома різними рівнями:

Господарюючі суб’єкти, тобто комерційні та інші організації. Фінансові ресурси формуються за рахунок отримання прибутку, амортизаційних процесів, банківських кредитів, процентних платежів, дивідендів по акціях інших компаній.

Населення. В рамках цього рівня фінансові ресурси складаються з зарплати, преміальних виплат, надбавок, соціальних виплат, витрат на відрядження, доходів від участі в підприємництві та інших джерел.

Держава. Тут ресурси являють собою сукупність доходів державних і муніципальних організацій, доходів від приватизації, міжнародної економічної діяльності, податкових надходжень, кредитів, дотацій та інших джерел.

Відмінності системи фінансів від фінансової системи

В економічній теорії між термінами «система фінансів» і «фінансова система» проводиться риса, яка відокремлює ці поняття одне від одного. Однак, як показує практика, не всі можуть відповісти, в чому ж полягає істотна відмінність між цими категоріями.

Отже, система фінансів є сукупністю грошових економічних відносин, які ідентичні за своїм характером і виконують єдину функцію в рамках економічної категорії. Системи фінансів формуються на різних рівнях і класифікуються в залежності від місця відтворення, обігу та використання фінансових ресурсів.

Виділяють такі основні системи:

 

 • Фінанси держави і муніципалітету. На цьому рівні знаходяться бюджетна система, позабюджетні фонди, фінансові ресурси державних і муніципальних організацій, майно.
 • Корпоративні фінанси або кошти підприємств, комерційних організацій.
 • Фінанси банківської інвестиційної сфери, державний кредит.
 • Міжнародні фінанси.
 • Фінансовий ринок, який складається з ринку грошей, капіталу, кредиту, цінних паперів. Особливе значення має ринок цінних паперів, тому як саме він є найактивнішим ланкою в процесі обігу фінансових ресурсів.

 

Фінансова система більш рухлива, ніж системи фінансів, відрізняється високим ступенем і постійністю розвитку, регулярним формуванням інноваційних послуг і інструментів в сфері грошового обігу.

Фінансову систему можна назвати глобальною категорією, адже вона пов’язує ринки і посередників, забезпечує рух грошових коштів з однієї сфери в іншу.

Виходячи з цього, термін «фінансова система» можна розкрити наступним чином: це сукупність фінансових інститутів, які діють згідно з наявними законами, а також фінансових ринків, які об’єднують різних його учасників, що забезпечують вільний рух ресурсів і їх перерозподіл між різними секторами економіки.

Основні елементи фінансової системи також формуються на трьох рівнях – міжнародних відносин, держави, господарюючих суб’єктів і населення. Особливість цієї категорії полягає в тому, що всі її складові тісно пов’язані між собою, а тому розвиток або, навпаки, стагнація одного рівня впливає на стан іншого рівня.

В даний час діяльність фінансової системи ґрунтується на декількох принципах:

 

 • Від приватного сектора і ступеня його розвитку залежить благополуччя економіки держави.
 • Роль держави в діяльності приватного сектора зводиться до мінімуму, тобто жорсткий контроль відсутній, правила найчастіше визначаються учасниками ринку.
 • Основними джерелами фінансових ресурсів є ринки капіталу (в тому числі позикового) і прибуток.
 • Процеси глобалізації, які тягнуть за собою інтеграцію різних фінансових систем.

 

Фінанси відіграють величезну роль в рамках будь-якої держави. Вони пронизують буквально кожен сектор економіки і формуються на різних рівнях. Від забезпечення фінансовими ресурсами і їх достатністю в економіці країни залежить її загальний розвиток і міць на міжнародній арені.

ПОДІЛИТИСЯ: