Основи бізнесу

Поняття бізнесу

У законодавстві України бізнес визначається як самостійна діяльність зареєстрована в державних органах, на свій ризик, метою якої є отримання прибутку від використання майна і продажу товарів, робіт, послуг.

Успіх у веденні бізнесу визначається можливістю до накопичення досвіду, правил ведення діяльності. Щоб аналізувати економічні та правові чинники становлення бізнесу використовують такі поняття як процедурний і інтуїтивний бізнес.

Процедурний або іншими словами раціональний бізнес представлений формальними правилами і методами, які прийнято приймати в стандартних ситуаціях.

Багато з великих підприємців відносяться до цього типу бізнесу. Раціональна поведінка в бізнесі означає структури і порядок ведення бізнесу, які на сьогоднішній день називаються рутиною. Рутини дають можливість знизити рівень ризику в постійній зміні умов бізнесу, допомагають знизити витрати і переробляти з великою ефективністю як внутрішню так і зовнішню інформацію.

Ця рутина в бізнесі як завершення організації реалізується у формуванні структурних підрозділів зі своїми функціями і обов’язками.

До початку формування рутин в 19-20 століттях бізнес грунтувався переважно на особистих якостях бізнесмена і досвіді. Бізнес орієнтувався на захоплення нових ринків, виробництво нових товарів. Цей вид бізнесу назвали інтуїтивним.

Інтуїтивний бізнес в основному є характерною рисою в ринковій економіці, коли ще не існує єдиних правил на ринку, кон’юнктура не стійка і неможливо помітити стандартні ситуації або стандартну поведінку бізнесу. Інтуїтивне підприємництво ґрунтується на особистому досвіді і інтуїції бізнесмена. Саме інтуїтивні напрацювання підприємців стають сформованими і встановленими правилами і методами. Оскільки бізнес активно розвивається, підприємці постійно шукають нові форми організації діяльності в основі яких лежить інтуїтивний бізнес.

Бізнес має такі функції:

 • Виробнича діяльність;
 • Комерційна діяльність (включаючи торгівлю);
 • Здійснення посередництва;

Підприємство буде вважатися багатопрофільним, якщо буде одночасно виробляти товари і надавати послуги.

Основні якості, притаманні бізнесу:

 • Угода – оформлення ділові відносини між суб’єктами бізнес-діяльності;
 • Наявність мети – це вираз інтересів суб’єкта бізнесу;
 • Прийняття рішень, які відповідають інтересам досягнення поставленої мети;
 • Кожен учасник бізнесу по-своєму оцінює бізнес-діяльність;
 • Ухвалення виключно вигідних рішень;
 • Існування ризику.

До суб’єктів бізнесу відносяться:

 • Підприємець;
 • споживач;
 • Робочий персонал;
 • Державні органи влади;
 • Громадські організації.

Бізнес як система ділиться на два види: підприємницький і споживчий бізнес.

Підприємницьким називається бізнес, який грунтується на приватній власності підприємця і спрямований на виробництво, посередництво і отримання прибутку. Цей вид бізнесу цілком і повністю залежить від споживчого.

Споживчий – це бізнес заснований на придбанні покупки.

Бізнесу притаманна така риса як системність, що говорить про наявність мети і дій для її реалізації (конкуренція), а також інтеграційних якостей. До інтеграційним якостей відноситься суверенітет – це соціально-економічний термін, який означає міру свободи в стосунках.

Успіх бізнесу безпосередньо залежить від таких факторів:

1) Приватизація – здійснення продажу державної власності в приватну.

2) Націоналізація – процес придбання власності державою.

3) Реквізиція – незаконне придбання власності.

4) Глобалізація – процес об’єднання учасників бізнесу певній території (регіону, країни, континенту).

5) Модернізація – вдосконалення бізнесу зі наступних сторін:

 • енерговитрати;
 • довгостроковості;
 • надійності;
 • Витрати робочої сили;
 • Якість продукції, що виготовляється.

6) Диверсифікація – процес виробництва різних видів товарів і надання ряду послуг.

7) Конвергенція – процес заміни одного сировини іншим, одного процесу іншим і т.д.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Єврогроші: визначення