Осідання вкладів

Осідання вкладів – це показник, що дає оцінку рухливості зберігаються в банку вкладів (депозитів). Його можна розрахувати діленням приросту вкладів на загальний оборот по вкладах за аналізований період.

Необхідність аналізу рівня осідання вкладів

Розрахунок цього нормативу важливий для банку, оскільки, депозити є для банку одним з джерел коштів, які потім спрямовуються на кредитування і приносять прибуток. Тому вивчення осідання вкладів дозволяє банку побачити стабільність його ресурсної бази.

Крім цього зміна показника осідання дає можливість простежити реакцію людей на пропоновані банком умови по вкладах, після чого їх можна підкоригувати в потрібну сторону.

Основними факторами, що впливають на ступінь осідання вкладів вважають:

  • умови по вкладах (розмір відсотків, термін розміщення, умови дострокового зняття та інші);
  • репутація банку та ступінь народної довіри до нього;
  • загальний рівень добробуту суспільства;
  • політика самого банку в сфері залучення коштів у внески.

Шляхи збільшення коефіцієнта осідання

Якщо банк зацікавлений в збільшенні свого рівня осідання вкладів, це можна вирішити наступним чином:

  • збільшити приріст вкладів (запропонувати більш вигідні умови, ніж конкуренти);
  • знизити оборот по вкладах (збільшити термін їх зберігання або ввести більш жорсткі умови щодо дострокового зняття).
  • Однак банкам слід пам’ятати, що підвищення осідання вкладів не завжди виправдано, так як прийняті ними заходи можуть привести до залучення занадто дорогих ресурсів або втрати своєї репутації.

Ситуація з осіданням вкладів в країні і світі

Аналіз останніх трьох років показав, що на банківських вкладах і рахунках знаходиться не більше 10% доходів населення. У США, країнах Заходу, і Японії громадяни зберігають в банках більше (близько 15, 20 і 30% відповідно). І це незважаючи на більш низькі процентні ставки за вкладами, широкий вибір альтернативи (вкладення в цінні папери, інвестиційні фонди).

Ситуація, що склалася має кілька причин:

  • в країні все ще пам’ятають розвал СРСР і криза кінця 90-х, тому деякі експерти говорять про 100 млрд доларів, що зберігаються «в панчосі»;
  • рівень фінансової грамотності в інших країнах вище (люди там розуміють, що заощадження повинні приносити ще й дохід);
  • частка безготівкових розрахунків у нас невелика – наші громадяни звикли платити готівкою, в той час як за кордоном основні розрахунки проводяться через банківські рахунки.

Все сказане дозволяє зробити висновок, що осідання вкладів є індикатором добробуту громадян і ступеня довіри до банків. Для збільшення осідання вкладів потрібно не тільки пропонувати вигідні умови по банківських депозитах, а й поміняти світогляд людей, довести їм надійність банківської системи. А це вже знаходиться в компетенції керівництва країни.

ПОДІЛИТИСЯ: