Організатори торгівлі цінними паперами

Організатор торгів на ринку цінних паперів – це юридична особа, яка надає такі послуги, які безпосередньо сприяють укладанню угод між учасниками ринку. Вони діляться на організаторів біржових торгів, де організатором виступає безпосередньо фондова біржа, і організаторів позабіржових торгів.

Такий різновид діяльність підлягає обов’язковому ліцензуванню. Даних ліцензій існує чотири види – два для фондових бірж і два для «позабіржовиків». В обох випадках, перша ліцензія дає право на торги цінними паперами державних підприємств, друга – приватних. Термін дії таких ліцензій в Російській Федерації – 10 років. У разі, якщо організатор паралельно займається іншим видом діяльності, термін дії ліцензії скорочується до 3-х років.

Вимоги до організаторів торгівлі цінними паперами

Діяльність організаторів торгів регулює Федеральна комісія з цінних паперів. Згідно з її постановою, організатор повинен скласти і зареєструвати звід правил, за якими будуть вестися торги. У них він зобов’язаний вказати:

1) список цінних паперів, які будуть об’єктом угод;
2) вимоги до учасників торгів, правила їх діяльності та перелік санкцій, які будуть до них застосовується в разі порушення цих правил;
3) механізм ціноутворення і комплекс заходів, які повинні запобігати маніпулювання цінами;
4) порядок і правила втручання працівників організатора в хід торгів, список умов, при яких призупиняються торги;
5) дії, які необхідно буде здійснити в разі виникнення надзвичайних обставин;
6) механізми звірки за договорами між організатором, учасниками, депозитарної і клірингової службами;
7) порядок і шляхи виконання зобов’язань за укладеними договорами;
8) правила відшкодування збитків від невиконання або неналежного виконання зобов’язань учасниками торгів.

До всіх посадових осіб організатора торгів пред’являються певні вимоги. Всі виконавчі директори, керівники підрозділів і комітетів, а також службовці організатора торгівлі підлягають обов’язковій атестації. Більш того, ніхто з перерахованого вище персоналу не може бути акціонером організації, яка бере участь в торгах на даному майданчику, або займати в ній будь-які посади.

Фондова біржа як організатор торгів

Перед фондовою біржею стоять наступні завдання:

1) надати майданчик для здійснення торгів;
2) визначити рівноважну ціну;
3) накопичувати вільні кошти і сприяти перерозподілу прав власності;
4) забезпечити реалізацію принципу відкритості торгів;
5) створити механізм для найбільш швидкого і «безболісного» рішення будь-яких суперечок;
6) розробити етичний стандарт, якийсь кодекс поведінки для учасників торгів.

Перелік правил роботи біржі повинен відповідати наступним вимогам:

1) правила повинні забезпечувати рівні умови для всіх учасників торгів при введенні в систему заявок на здійснення операції та забезпечити їх зберігання протягом 3 років;
2) висновок всіх договорів повинно здійснюватися тільки в рамках торгової системи організатора;
3) в правилах торгів повинен бути описаний механізм взаємодії учасників торгівлі з депозитарної або розрахунковою системою. Організатор повинен забезпечити систему розрахунків по виконаним договорами. Він може зробити це або самостійно, або вдатися до допомоги розрахункових, клірингових або депозитарних організацій;
4) фондова біржа повинна розкривати інформацію про цінні папери для учасників торгів і передбачити умови і механізми її розкриття особам, які в торгах участі не беруть.

Фондова біржа формує свій прибуток за рахунок стягнення відсотка з укладених угод, всякого роду внесків, зборів і платежів будь-якого іншого виду, які організатор торгів отримує за свої послуги. Також, прибутком вважаються штрафи, які стягують за порушення правил торгів і внутрішнього статуту біржі.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.