Організація за ринковим принципом

Кожна сучасна компанія організовує свою службу маркетингу по найбільш зручною для неї системі. Сьогодні для створення відповідної служби використовуються різні принципи:

  • географічний;
  • ринковий;
  • товарний;
  • товарно-ринковий і т. д.

Організація за ринковим принципом передбачає створення служби маркетингу, за кожним керівником якої закріплюється певний ринок. При цьому менеджери активно співпрацюють з працівниками інших підрозділів компанії для розробки ефективних планів освоєння закріпленого за ними ринку.

Особливості організації маркетингу компанії за ринковим принципом

Така схема побудови служби маркетингу особливо ефективна, якщо організація реалізує свої товари відразу на декількох ринках. Як приклад можна взяти компанію, що виробляє друкарські машинки. Свій товар вона реалізує відразу трьом категоріям споживачів: фізичним особам, приватним структурам і державним організаціям. Споживачі кожної групи мають різні товарні переваги і купівельні звички. Саме в таких випадках робота менеджера окремо з кожним з ринків виявляється дуже ефективною.

При схемі роботи за ринковим принципом кожен менеджер відповідає за співпрацю з певним ринком. Також в його компетенцію входить складання звітів і перспективних планів діяльності. Всі менеджери по ринках знаходяться в підпорядкуванні керівника служби маркетингу. Головна перевага такої організації полягає в тому, що компанія-виробник формує свої відносини з клієнтами, орієнтуючись на потреби споживачів, що представляють собою певний сегмент ринку.

Більшість великих компаній сьогодні вже відмовляються від географічного принципу на користь ринкового. Так, відома компанія «Хайнц» перебудувала свою маркетингову службу для роботи за трьома напрямками, в тому числі, і для обслуговування різноманітних установ. По кожному з напрямків працює відразу кілька фахівців. Наприклад, окремі менеджери відповідають за співпрацю з виправними закладами, школами, лікарнями і т. д.

Організація маркетингової служби компанії по товарно-ринковим принципом

Деякі складнощі виникають у компаній, які крім роботи з різними групами споживачів, реалізують широкий асортимент товарів.

Адже ефективне просування продукції вимагає не тільки досконалого знання переваг певної групи клієнтів. Крім того, менеджери повинні володіти повною інформацією про товари.

У таких ситуаціях компанії часто застосовують так звану матричну організацію, при якій в маркетинговій службі є фахівці як по товарах, так і по ринках. Така організація отримала назву товарно-ринкової.

ПОДІЛИТИСЯ: