Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку, скорочено ЮНІДО, є спеціальним закладом від ООН, діяльність якого спрямована на боротьбу з бідністю за рахунок підвищення продуктивності праці. ЮНІДО активно співпрацює з державами, що розвиваються і країнами, економіка яких перебуває в перехідному стані. Для допомоги населенню організація використовує сучасні технології та інформацію, які підвищує рівень конкурентоспроможності економіки, але при цьому не порушують екологічну стійкість.

Організація була створена в 1966 р, і тільки через дев’ятнадцять років увійшла до складу ООН як установи зі спеціальними функціями – забезпечення промислового зростання країн, що розвиваються. Її центральний офіс розташований у Відні. Свою діяльність вона проводить через п’ятдесят три відділення і дев’ять технологічних центрів, які розкидані по всьому світу.

Структуру організації утворюють три відділи, які очолюють директори-керуючі. У неї так само входять місцеві відділення і бюро, яке займається розробкою організаційної стратегії. Загальне керівництво здійснює генеральний директор.

Основні цілі і функції ЮНІДО

Основною метою діяльності організації є підвищення рівня життя за рахунок використання накопиченого досвіду та ресурсів задля певної країни. При цьому робота організації здійснюється в трьох взаємопов’язаних напрямках:

 • подолання бідності шляхом прискорення промислового розвитку;
 • збільшення торгового потенціалу країни;
 • розвиток енергетичного сектора з урахуванням забезпечення безпеки навколишнього середовища.

До основних функцій ЮНІДО зараховується діяльність за наступними напрямками:

збір і поширення інформації з промислових питань;

 • забезпечення взаємодії, співпраці та розвитку партнерських відносин між особами, які на міжнародному, державному та приватному рівні приймають рішення з питань, пов’язаних з промисловістю;
 • розробка і реалізація програм з надання своїм партнерам всілякої підтримки в сфері промислового розвитку;
 • розробка програм промислового розвитку з урахуванням індивідуальних потреб певної країни;
 • ознайомлення осіб, які формують політику, з останніми досягненнями в області технічного прогресу;
 • побудова взаємин на основі обраних країною пріоритетів і напрямів технічного співробітництва.

Які послуги надає ЮНІДО?

Діяльність ЮНІДО 1997 був сформований план дій, який визначав роль і функції ЮНІДО в найближчому майбутньому. У процесі роботи з конкретною країною формується комплексний пакет послуг з урахуванням особливостей певної економіки.

Сьогодні ЮНІДО надає послуги в наступних напрямках:

 • збільшення рівня конкурентоспроможності промисловості;
 • сприяє залученню інвестицій і передачі сучасних технологій;
 • створення ефективних методів для управління різними промисловими процесами;
 • розвиток енергетичної системи;
 • переобладнання агропромислового сектора;
 • збільшення ролі приватного сектора;
 • раціональне використання природних ресурсів;
 • неприпустимість використання речовин, які руйнівно впливають на озоновий шар.

Як формується бюджет організації?

Фінанси ЮНІДО включають в себе наступні позиції:

 • регулярний бюджет, які наповнюється завдяки внескам країн, що входять до складу членів організації;
 • оперативний бюджет;
 • спеціальні внески для розширення співпраці в технічній сфері. Ця позиція поповнюється за рахунок добровільних пожертвувань, так званих країн-донорів, а також різних громадських організацій і фондів.

Які видання видає ЮНІДО?

Велика роль в роботі організації відводиться інформаційної діяльності. Так, ЮНІДО фінансує видання спеціалізованих журналів, присвячених промисловому розвитку.

Найбільш успішним програмним продуктом вважається проект КОМФАР ІІІ Експерт. Він являє собою дуже зручний інструмент, який надає повну та актуальну інформацію з питань підприємницької діяльності.

ПОДІЛИТИСЯ: