Організація кредиту

Організація кредитування являє собою діяльність, спрямовану на структуризацію всіх кредитних процесів. Вона пов’язана з рухом позики в тимчасових і просторових рамках.

Процес організації кредиту виконує ряд завдань:

 • Створення кредитної політики компанії (позикодавця): виявлення пріоритетів у розвитку відносин позикодавець-позичальник;
 • Розумне управління кредитним процесом для збільшення рентабельності та зниження ризиків.

Структура організації кредитування

Система організації кредитування розроблялася з метою зниження ризиків, пов’язаних з нестабільною економікою, криміналом, недосконалими законами і т. Д. Ефективно діюча система організації кредитування складається з декількох етапів, в числі яких:

Етапи кредитування

 • розгляд заявки на позику і обговорення її з потенційним позичальником;
 • вивчення кредитоспроможності клієнта, а також перевірка якості заявки;
 • розробка договору по кредиту;
 • оформлення позики і подальший контроль над дотриманням умов за договором.

Перша стадія

Важливий момент в організації видачі кредитів – мінімізація ризиків, яку забезпечує ретельний аналіз заявки від потенційного позичальника. Заява на кредит має містити такі дані:

Цілі позики. Наміри позичальника повинні відповідати статуту позикодавця, а сам предмет – підтверджуватися документально.

Сума займу. Співробітник, який відповідає за перевірку заяви на позику, повинен порівняти суму позики з оборотами розрахункового рахунку клієнта і його витратами.
Терміни та алгоритм закриття кредиту.

В ході зустрічі позикодавець з’ясовує таку інформацію у позичальника:

 • час реєстрації компанії;
 • форма власності організації;
 • засновники товариства;
 • сфера діяльності компанії;
 • дані про керівний склад.

На окрему увагу заслуговує питання прибутковості компанії, для цього вивчаються її обороти, бухгалтерські звіти і т.д. Оскільки власник рентабельного підприємства з більшою ймовірністю своєчасно погасить позику.

Друга стадія

На одній зі стадії організації кредиту позикодавець отримує від позичальника повний пакет документації та проводить перевірку економічних і особистих даннихНа цієї стадії кредитна організація отримує від позичальника повний пакет документації та проводить перевірку економічних і особистих даних. Зокрема уточнюються попередні кредитні відносини позичальника (виконання зобов’язань, прострочення та інше).

Тепер настає час перевірки кредитоспроможності потенційного клієнта. Потрібно знати чітку грань між двома поняттями: кредитоспроможність і платоспроможність. Платоспроможність враховує всі неплатежі за останній період, а кредитоспроможність проводить прогноз перспективи платоспроможності клієнта в майбутньому.

Здатність до погашення кредиту оцінюють за спеціальною системою значень, що відображають джерела і розміщення коштів в обороті і результати господарської діяльності фірми. Кредитоспроможність оцінюється за допомогою різних джерел даних. Розрахунок проводиться за такими коефіцієнтами як ліквідність, покриття, прибутковість продукції і т.д.

Розрахунок і оцінка цих показників допомагає з’ясувати клас кредитоспроможності клієнта. Для зручності була розроблена спеціальна система класифікації позичальників:

 • Перший, другий клас – позичальники зі стабільним фінансовим становищем. Їм надається можливість брати позику за мінімальними ставками;
 • Третій – позичальники з задовільним фінансовим становищем, займ їм надається за вищими ставками;
 • Четвертий – позичальники з нестабільною фінансовою ситуацією. Це категорія ризику, тому позики надаються їм під найбільш високий відсоток;
 • П’ятий – позичальники з незадовільною фінансовою ситуацією, їм позики не видаються.

Клас розраховується на основі даних балансу і є характеристикою фінансової діяльності позичальника в статичному стані.

Третя стадія

Отримавши задовільні дані, позикодавець приступає до оформлення документації. У кредитному договорі передбачається:

 • мета позики;
 • сума;
 • терміни виконання зобов’язань;
 • порядок погашення позики;
 • ставки і порядок погашення відсотків;
 • Права та обов’язки сторін;
 • список документації.

У ряді випадків фігурують додаткові умови, наприклад – можливість дострокового погашення боргу з уточненням комісії за подібну послугу.

Четверта стадія

Закриття позики і сплата відсотків повинні відбуватися в порядку, встановленому в договорі.

Це стадія, на якій відбувається оформлення позики з подальшим контролем за дотриманням умов договору. Кредитна організація здійснює збір досьє на клієнта. У досьє входить вся документація, надана і створена під час попередніх стадій.

Є два варіанти погашення кредиту:

В певний час. При цьому методі розрахунку повна сума позики повинна бути погашена точно в зазначений термін.

Часткове погашення. Це означає, що сума погашається частинами в певний термін.

ПОДІЛИТИСЯ: