Органи фінансування

Згідно з Конституцією України до вищих органів фінансування зараховують Державні збори, уряд і президентський апарат. Тоді як оперативне управління фінансами здійснюється за допомогою спеціально створеного апарату.

Його структуру утворюють такі органи:

 • профільні комітети Верховної Ради;
 • Мінфін і його місцеві органи;
 • Ощадбанк;
 • Міністерство з податків і податкова служба;
 • Митний комітет;
 • Комісія з цінних паперів;
 • Рахункова палата;
 • міністерство, в функції якого входить управління державним майном.

Функціональні обов’язки органів фінансування

Основну роботу з управління державними грошима виконує Міністерство фінансів. Його систему утворює цілий ряд департаментів, які відповідають за певні сфери народного господарства. Одним з найважливіших підрозділів Мінфіну вважається казначейство, яке відповідає за виконання бюджету.

У функції міністерства входить виконання наступних завдань:

 • розробка основних положень і реалізація фінансової політики;
 • виконання бюджету країни;
 • контроль над порядком використання державних коштів, зокрема їх раціональному та ефективному витрачанні;
 • забезпечення стійкості фінансового ринку і його подальший розвиток.

Основні завдання, що стоять перед Рахунковою палатою, зводяться до наступного:

 • контроль над виконанням бюджету в частині надходжень і витрат;
 • експертиза проектів нормативних актів, положення яких передбачають витрати з бюджетів усіх рівнів або позабюджетних фондів;
 • визначення доцільності проведених витрат бюджетних грошей;
 • надання Держдумі даних про те, як проходить виконання бюджету.

Пріоритетним завданням Міністерства з податків складається в нагляді над правильністю нарахування і своєчасністю внесення обов’язкових платежів.

Крім цього в функції територіальних інспекцій входить:

 • здійснення перевірок платників податків;
 • надання щомісячних звітів про внесення в бюджет податків і зборів;
 • оформлення повернення платнику надміру сплачених ним сум або неправильно накладеного штрафу.

У функції митного комітету входить виконання наступних завдань:

 • контроль над визначенням митної ціни товарів;
 • охорона митних об’єктів і межі України;
 • забезпечення дотримання зони митного контролю;
 • організація митного, експортного і валютного контролю;
 • проведення розшукових заходів в адміністративних справах про митні правопорушення;
 • контроль над дотриманням вимог закону у кримінальних справах про митні злочинах.

Податкова виконує наступні завдання:

 • нагляд за дотриманням законодавства у сфері податків і валюти;
 • здійснення контролю над правильністю нарахування і своєчасністю внесення обов’язкових платежів;
 • нагляд за процесом виробництва і реалізацією алкоголю і тютюну;
 • представляє інтереси держави в справах про визнання боржника неспроможним;
 • здійснює контроль над діяльністю фермерських господарств.

До компетенції служби страхового нагляду входить виконання наступних завдань:

 • контроль над здійсненням страхової діяльності для забезпечення дотримання законодавства про страхування;
 • визначення вимог до порядку ведення реєстру страховиків, а також умов отримання ліцензії;
 • нагляд за дотриманням методики страхування.
ПОДІЛИТИСЯ: