Оптимізація оборотного капіталу

Вона проходить в кілька етапів:

Вирішення питання про погашення існуючих зобов’язань, по дебіторської та кредиторської договорами і співвідношенням.

Поліпшення контролю за рухом оборотних активів всередині організації, планування більш ефективних схем такого руху.

Перерозподіл ресурсів між постійними і активами і оборотними, на користь останніх.
Удосконалення методики управління оборотними засобами, створення нових способів їх застосування.

В ході вирішення деяких з вищезазначених завдань, недосвідченому підприємцю слід вдатися до допомоги професійних аналітиків і прогнозистів. Фахівці в цій галузі можуть допомогти створити організаційну базу для ефективного управління оборотними активами. Дані кошти повинні перебувати в постійному русі, тому, необхідно і щоденне адміністрування фінансових операцій. Тому показники в цьому аспекті будуть залежати від правильної організації та кваліфікованості складу операційних підрозділів. Поліпшення показника ліквідності і оборотоздатності поточних активів неминуче тягне за собою зростання рівня доходів підприємства.

Важливо пам’ятати, що грамотна і вивірена стратегія управління своїми поточними активами сприяє успішній діяльності будь-якої компанії. Більшість суб’єктів підприємництва роблять помилку, вважаючи за краще формування постійного капіталу оборотного. Адже саме перетворення і рух грошових і товарних мас тягне за собою отримання зростаючої прибутку.

Очевидно, що за допомогою об’ємних оборотних операцій, ефективність господарської діяльності суб’єкта може підвищитися на 20-30%.

Сучасні економічні умови ведення бізнесу зумовлюють використання суб’єктами підприємництва опцій і рішень, що надаються фінансовими установами, а саме, кредитами і позиками. Тому, в процесі формування оборотних активів, підприємство найчастіше використовує позикові кошти поряд з власними. Розмір особистого капіталу характеризує стійкість компанії, і її відносну самостійність і відособленість. Активи, що формуються з кредитних коштів, використовуються для підкріплення власної діяльності і поставленого плану на період. Тому більшість серйозних корпорацій при укладанні договорів про співпрацю, приділяють особливу увагу природі наявних у потенційного партнера оборотних коштів.

...
ПОДІЛИТИСЯ: