Опис акцій

Опис акцій – реєстр номінативних акцій, в якому відображаються імена та юридичні адреси їх власників. Емітентом може виступати акціонерне товариство або орган державної влади, який випускає від свого імені цінні папери. Опис акцій є складовою процедури, пов’язаної з емісією цінних паперів.

Рішення про випуск акцій

Рішення про емісію акцій є документом, який складається емітентом в рамках договору про заснування АТ. Документ оформляється при настанні наступних обставин:

 • конвертації цінних паперів;
 • збільшення статутного фонду;
 • додаткової емісії акцій.

У документі прописується:

 • тип цінних паперів;
 • категорія розміщених акцій;
 • форма акцій;
 • номінальна ціна кожної акції;
 • кількість цінних паперів;
 • майнові права акціонерів;
 • умови і порядок розміщення акцій;
 • зобов’язання емітента.

Реєстрація акцій

Емісія цінних бумагЦенние папери підлягають обов’язковій реєстрації, незалежно від виду і мети емісії. Щоб пройти процедуру реєстрації емітенту необхідно подати такі документи:

 • копію нотаріально завіреного свідоцтва ОГРН;
 • копію нотаріально завіреного документа про постановку АТ на облік в подткової;
 • копію розпорядження про призначення керівника і головного бухгалтера;
 • копію нотаріально завіреного статуту юридичної особи;
 • копію протоколу загальних зборів учасників АТ;
 • дані про банківські рахунки;
 • підтвердження оплати статутного капіталу.

Законодавство України вимагає сплати державного мита за оформлення легального випуску цінних паперів. Факт оплати держмита підтверджується оригіналом платіжного доручення або нотаріально засвідченої копією документа. У платіжному дорученні також повинна бути відповідна відмітка банку про виконання емітентом своїх зобов’язань з оплати збору.

В окремих випадках реєстрація акціонерного товариства і продаж випущених ним акцій допускається тільки з дозволу уповноваженого органу державної влади. Отже, емітент повинен додатково надати копію документа, який підтверджує отримання дозволу. Потрібно надати інформацію про власників акцій:

 • для організацій – повна назва юридичної особи, ІПН, ОГРН, КВЕД та дата реєстрації;
 • для громадян – паспортні дані, включаючи місце проживання.

Паралельно необхідно вказати:

 • скорочене і повне найменування кредитних організацій і банківські реквізити, за допомогою яких буде здійснюватися фінансова діяльність юридичної особи, а також адреса емітента, контактний номер і поштовий індекс АТ;
 • паспортні дані генерального директора, включаючи адресу реєстрації.

Якщо юридичною особою керує рада директорів, то додатково потрібно додати нотаріально завірену копію протоколу про затвердження відповідних кандидатур.

Після цього проводиться опис акцій, де повинні бути вказані всі дані про їх власників. Цей етап завершує процес реєстрації емітента.

ПОДІЛИТИСЯ: