Операція з пасивами

Операція з пасивами – один з видів угод (операцій), результати якої повинні бути враховані в фінансовому балансі банківської установи за статтею заборгованостей (зобов’язань, пасивів). По суті, це боргові зобов’язання, позики і так далі.

Визначення операцій з пасивами

Операції з пасивами – робота банківської установи, суть якої в створенні (формуванні) залучених і власних джерел капіталу, а також їх подальше застосування з метою проведення угод і отримання прибутку.

Операції з пасивами: сутність та місце в класифікації

Банківські операції являють собою список різних видів господарської діяльності, яку ведуть кредитно-фінансові установи з метою отримання доходу. Список банківських операцій регулюється на законодавчому рівні і низкою діючих ліцензій, які видаються ЦБ країни для кожного банку зокрема.

Операції, які здійснює той чи інший банк, можуть бути різними, але фактично все їх можна поділити на чотири основні групи – банківські послуги, операції з пасивами, активні операції і власні операції банків. Одну з головних функцій беруть на себе операції з пасивами та активами, які є головним джерелом доходу. Другий рядок за значимістю – банківські послуги і на останньому – власні операції (вони відрізняються підпорядкованої функцією).

Банківські операції

Суть операцій з пасивами – мобілізація капіталу за допомогою вливання коштів і подальшого фінансування активних операцій. Назва пояснюється тим, що такі операції знаходять відображення в пасиві балансу банківської установи. Крім цього, вважається, що для залучення коштів не потрібно робити будь-яких активних маніпуляцій. На практиці ж трудовитрати фактично ідентичні.

До операцій з банківськими пасивами можна віднести:

1. Прийом депозитів (вкладів). Тут враховуються всі безстрокові та строкові депозити, за винятком ощадних. Крім цього, до цієї категорії можна включити гроші на рахунках компаній і організацій, депозити до запитання, а також рахунки зарплати, які не застосовуються в повному обсязі.

2. Відкриття клієнтських рахунків і їх ведення. До цієї ж категорії можна віднести коррахунки інших банківських установ, а також здійснення платіжних операцій з урахуванням виданих доручень, проведення консультацій щодо управління інвестиційним портфелем, проведення операцій з цінними паперами і так далі. Такий підхід дозволяє зменшити поточні витрати і стати більш конкурентоспроможними банку.

3. Отримання міжнародних позик, а також валютних кредитів від резидентів інших держав.

4. Випуск і розміщення боргових активів, наприклад, векселів, облігацій, ощадних сертифікатів і так далі.

5. Інші методи, які засновані на кредитному капіталі.

Як правило, відношення між власним і кредитним (позикових) капіталом банку може мати різне співвідношення – від 1:10 до 1: 100.

На противагу пасивним існують і активні банківські операції, суть яких в розміщенні вже існуючого (залученого) капіталу для збільшення власного прибутку, підвищення ліквідності і створення нормальних умов для проведення банківських операцій.

До активних операцій банку варто віднести – фондові операції з цінними паперами, кредитні, акцептні і касові операції, операції з іноземною валютою, операції по організації (формування) майна банку, лізинг, факторинг і так далі.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Патент: визначення