Операція депо

Операція депо являє собою різновид банківських операцій. Її сутність полягає в передачі клієнтом цінних паперів до фінансової установи на зберігання. Від цієї угоди виграють обидві сторони. Власник облігацій передає їх надійному банку в довірче управління. Причому паперу приймаються на умовах гарантованої прибутковості не нижче звичайної ставки депонування. Що стосується банку, то він за допомогою отриманих облігацій формує запас цінних паперів, необхідний для здійснення торгових операцій. Фінансова установа несе відповідальність за їх збереження відповідно до норм цивільного законодавства.

Особливості операції депо

Передача цінних паперів оформляється укладенням депозитарного договору. Його умови встановлюють взаємні права та обов’язки, а також порядок здійснення діяльності з облігаціями. Потрібно відзначити, що підписання договору не можна розцінювати як відмову депонента від прав власності на облігації. Депозитарій, тобто банк, може виробляти з ними будь-які дії, крім тих, для яких потрібна спеціальна довіреність. Також передані на зберігання облігації можна реалізувати для покриття боргів банку.

Зобов’язання депозитарію полягають в наступному:

  • Відображенні операцій, що проводяться з облігаціями, на окремому рахунку депо.
  • Причому по кожній угоді необхідно вказати дату, а також підстави для її здійснення.
  • Невиконання цього обов’язку є підставою для залучення фінансової установи до відповідальності.
  • Передачі власнику цінних паперів інформації, яка стала відома фінансовому інституту в процесі депозитарної діяльності.
  • Наданні депоненту інших послуг фінансового характеру. Їх мета полягає в отриманні вигоди від операцій з облігаціями.
ПОДІЛИТИСЯ: