Операційний рахунок

Операційний рахунок – це рахунок, дебет якого відображає розмір витрат на фінансову операцію, а кредит – дохід від проведеної операції. Операційні рахунки потрібні для обліку грошових надходжень і списань по господарським операціям за окремий часовий період. Зазвичай вони призначаються для розрахунку коштів, виручених і витрачених на виробництво, підтримання матеріально-технічної бази.

Класифікація операційних рахунків

Виділяють три основні категорії операційних рахунків. Їх ділять по інструкції на рахунку засобів, призначенням і принципом організації рахунки. Виділяють калькуляційні рахунки, призначені для визначення вартості випущеного товару або виконаних робіт, збірно-розподільчі рахунки, необхідні для угруповання і аналізу витрат і бюджетно-розподільчі рахунки, які контролюють розподіл коштів.

Класифікація бухгалтерських рахунків за їх структурі

Три різновиди операційних рахунків:

Збірно-розподільчі – потрібні для угруповання і подальшого узагальнення коштів, витрачених на придбання і підтримання матеріально-технічної бази. Збірно-розподільчий рахунок дозволяє зафіксувати інформацію по витратах протягом звітного періоду. Такий рахунок нерідко використовується для фіксації витрат на комерційні операції, збут товарів або послуг (так звані витрати на продаж). Цей рахунок дозволяє визначити інші витрати, безпосередньо пов’язані з діяльністю на підприємстві. На рахунках відображаються витрати на збут і постачання, які об’єднуються в одну групу – витрати обігу. Витрати, діляться на групи: чисті (витрати на поповнення матеріальної бази) і додаткові (виробничі витрати, зберігання і процес транспортування товару).

Бюджетно-розподільні – потрібні для контролю співвідношення витрат і доходів за окремий обліковий період. Дозволяють встановити обґрунтованість витрат за різними статтями. При веденні бюджетно-розподільного рахунку застосовується метод відповідності. Метод полягає у визначенні фінансової операції, пов’язаної з господарським управлінням, до такого тимчасовому проміжку, в якому ця операція була фактично проведена. При цьому до уваги не береться період, коли кошти за угодою виявилися на рахунку. Це дозволяє найбільш чітко відстежувати ефективність процесів господарського управління в зазначеному проміжку часу. Відповідно бюджетно-розподільчі рахунки відображають фактичний час укладення операції, ігноруючи час надходження або списання коштів. Недолік бюджетно-розподільного рахунку – можлива плутанина з коштами, що надійшли або списаними в справжній звітний період, але фактично належать до попереднього. Однак, метод відповідності є міжнародним стандартом, так як дозволяє точніше контролювати витрачання коштів.

Калькуляційні – використання такого типу рахунку спрямоване на визначення вартості виробленої продукції чи наданих протягом певного часу послуг або виконаних робіт. Калькуляційні рахунки характеризуються активним балансом.

Операційні рахунки дозволяють відстежувати основні витрати і доходи компанії, які стосуються господарської діяльності або виробництва. Кожен тип операційного рахунку дозволяє фіксувати окремі фінансові операції, що дозволяє значно спростити ведення бухгалтерської звітності.

ПОДІЛИТИСЯ: