Операційний прибуток

Операційний прибуток – це показник діяльності економічного суб’єкта, який обчислюється як різниця між нетто-виручкою фірми і витратами по звичайної діяльності (в тому числі і операційними витратами). Операційний прибуток організації практично еквівалентна прибутку від продажів.

Існує поширена помилка, що операційний прибуток рівнозначна прибутку до сплати податків (EBIT). Різниця між поняттями криється в наступному: в показник EBIT включаються доходи і витрати організації, не пов’язані з її основною діяльністю, тобто неопераційна прибуток. Якщо інших надходжень і витрат у підприємства немає, показники дорівнюють.

З чого складається операційний прибуток?

З чого складається операційний прибуток? До числа основних факторів утворення операційного прибутку можна віднести наступні:

Обсяг проданої готової продукції.

Собівартість випущеної продукції, її оптова та роздрібна ціни.

Асортимент і структура продуктового ряду.

Кожен з описаних факторів складається з більш дрібних елементів, наприклад, в собівартість продукції включаються витрати на оплату праці персоналу та суми нарахованої амортизації.

Як порахувати операційний прибуток?

Для розрахунку використовується наступна формула:

Operating Profit = Gross Profit (GP) + Operating Revenue (OR) – Operating Expenses (OE),

де

GP – валовий прибуток організації,

OR – операційні доходи,

OE – операційні витрати.

Процедура розрахунку відбувається так: Дохід – Витрати

1. Перш за все вважаються витрати (OE) – для цього потрібно скласти витрати на оплату праці персоналу та інші адміністративні витрати, комерційні витрати (наприклад, оплата послуг рекламного агентства) і загальну суму боргу кредиторам.

2. Далі слід приступати до розрахунку доходів (OR) – сюди необхідно віднести грошові надходження від контрагентів, процентні доходи, отримані за розміщеними коштами, гроші, виплачені орендарями.

3. Наступний показник – валовий прибуток (GP), який визначається як різниця між загальним виторгом і собівартістю продукції.

4. На останньому етапі слід всі отримані дані підставити в вищенаведену формулу.

Управління формуванням операційного прибутку

В рамках управління операційним прибутком підприємство вирішує ряд наступних завдань (які в той же час можна вважати і етапами діяльності):

1. Визначення точки беззбитковості (інша назва – поріг рентабельності) – обсягу реалізованої продукції, здатного покрити витрати на її виготовлення.

2. Розрахунок беззбиткового обсягу реалізації для довгострокового періоду. Довгострокова операційна діяльність має кілька відмінностей від короткостроковій, тому це завдання доречно виділити як самостійну. У числі відмінностей такі чинники:

– За рахунок ефективного використання матеріалів змінні витрати на виготовлення одиниці продукції з часом знижуються.

– Підвищення обсягів реалізації призводить до зростання постійних витрат, так як потрібно додатковий персонал і збільшення парку машин.

3. Визначення такого обсягу реалізації, який дозволив би досягти планового прибутку. Можлива і зворотна постановка задачі: спрогнозувати прибуток на основі поточних даних з продажу.

4. Розрахунок «запасу міцності», тобто мінімального показника продажів, який би дозволяв фірмі залишатися в плюсі. «Запас міцності» – важливий чинник ціноутворення продукції.

5. Оцінка можливостей для підвищення операційного прибутку підприємства за рахунок скорочення постійних і змінних витрат.

Тобто управління формуванням операційного прибутку спрямоване не тільки на розрахунок необхідного обсягу продажів, але і на пошук шляхів його підвищення. Найбільш поширеними методами збільшення операційного прибутку вважаються мінімізація витрат, ефективна асортиментна політика і підвищення якості товарів.

ПОДІЛИТИСЯ: