Операційний бюджет: склад і особливості

На практиці операційний бюджет формується з декількох складових:

1. Бюджету продажів. Тут завдання планування повністю лежить на керівництві підприємства. Останнє, в свою чергу, відштовхується від проведених відділом маркетингу дослідних робіт. Бюджет продажів має ключове значення, а в подальшому і вплив на формування групи інших бюджетів, які черпають з нього інформацію.

До основних факторів, що робить вплив на обсяг продажів, варто віднести – наявність виробничих потужностей, обсяги реалізації в минулих періодах, конкуренцію, вивчення ринку, залежність продажів від рівня особистого прибутку і зайнятості потенційних споживачів, сезонних змін, довгострокових тенденцій і так далі.
Добитися максимальної точності при складанні бюджету продажів можна із застосуванням різних методів розрахунку функціонального і статистичного.

2. Бюджет комерційних витрат. Тут враховуються всі потенційні витрати, які пов’язані з реалізацією продуктів (товарів) і послуг в певний часовий проміжок (в майбутньому). Завдання розробки такого бюджету, як правило, лежить на відділі продажів. При цьому розрахунок документа може бути поєднана зі згаданим вище бюджетом. Як правило, чим більше комерційні витрати, тим вище обсяги продажів і навпаки.

3. Виробничий бюджет. Як тільки визначені обсяги реалізації товару в чисельному вигляді, обчислюються обсяги послуг або товари, які повинні бути зроблені для реалізації поточних завдань. На базі інформації про необхідний рівень запасів на кінець певного терміну і про обсяг одиниць продажів здійснюється розробка виробничого плану.

4. Бюджет застосування і закупівлі матеріалів. Тут, як правило, повинні бути вказані періоди закупівель і обсяг сировинної продукції (напівфабрикатів), необхідних для покриття потреб виробництва. Застосування матеріалу обумовлюється виробничим бюджетом, а також ймовірними коригуваннями рівня матеріальних запасів.
5. Бюджет трудових витрат. При створенні цього документа розрахунковий відділ обчислює робочий час (в годинах), яке необхідно для реалізації заданого виробничого обсягу. Розрахунок проводиться за допомогою множення одиниць послуг (товару) на діючі норми витрат. Тут же визначаються трудові витрати в формі готівки шляхом множення ставок оплат на необхідні витрати праці.

6. Бюджет загальновиробничих витрат. Такий документ має форму детального плану, в якому визначаються майбутні витрати на виробництво, які не враховують прямі витрати на трудові ресурси і матеріали. До цілей даного бюджету варто віднести – інтегрування бюджетів, що відображають загальновиробничі витрати, а також акумулювання даної інформації з подальшим розрахунком нормативів на певний період часу.

7. Бюджет адміністративних і загальних витрат (витрат). Тут представлений детальний аналіз операційних витрат без урахування витрат на виробництво і продаж товару. Його завдання – забезпечити повноцінну роботу компанії в майбутній період. Складання бюджету важливо для покриття дефіциту інформації, необхідної для формування бюджету грошових коштів і контролю витрат.

8. Прогнозний звіт (щодо доходів і витрат). На базі зазначених вище документів повинен складатися план-прогноз собівартості проданого товару. Для цих цілей застосовується інформація з бюджетів застосування витрат праці, матеріалів, загальновиробничих витрат і так далі. Використання інформації про очікуваного прибутку, даних про комерційні витрати, а також про собівартість товару дозволяє сформувати звіт про доходи та витрати компанії.

ПОДІЛИТИСЯ: