Операційний бюджет: основні етапи побудови

При складанні оперативного (операційного) бюджету обов’язково дотримання наведеної нижче послідовності:

1. Перший етап – розробка прогнозу продажів підприємства. Це реально в тій ситуації, коли компанія виходить з ринкових особливостей планування. Такий підхід нелогічний лише для тих структур, які мають лімітовані (невеликі) обсяги випуску продукції і слабкі виробничі потужності. Для таких компаній кількість продажів в майбутньому визначається, як правило, на базі пропускної здатності наявної техніки, а також потужностей самого виробництва. Але навіть в такій ситуації складання плану продажів дозволяє грамотно продумати і реалізувати інвестиційні плани (якщо, звичайно, підприємство орієнтоване на подальший розвиток).

2. Другий етап проходить фактично одночасно (паралельно) з першим – формування двох бюджетів (запасів і виробництва). Без наявності повної інформації про запаси неможливо знати, що, як і в яких обсягах потрібно виробляти. Можливо, підприємству варто зайнятися не виробництвом, а розпродажем наявних запасів. Або ж, навпаки, потрібно заповнення резервів.

3. Третій етап – створення бюджетів (планів) комерційних і адміністративних витрат. Тут варто зазначити, що комерційні витрати, як правило, мають змінний (напівзмінний) характер. Отже, їх облік варто проводити в прив’язці до плану реалізації товару. Що стосується адміністративних витрат, то в даний бюджет включаються лише витрати, заплановані на управлінський апарат.

4. Четвертий етап – бюджет постачання. Дані для його складання вилучаються з прогнозів продажів і фактичного обсягу запасів.

5. П’ятий етап – створення бюджету виробництва. Цей процес плавно перетікає в формування бюджету витрат основних матеріалів. За даним бюджетом можна побачити, який обсяг сировинної продукції, комплектуючих і матеріалів буде затрачено для реалізації необхідного обсягу виробництва. Так що при першій же можливості складання бюджету в натуральному і грошовому вираженні, цим варто скористатися. Також на цьому етапі потрібно запланувати обсяги заробітної плати.

6. Шостий етап – планування непрямих витрат на виробництво, тобто витрат, які доведеться нести компанії на підтримку процесу в працездатному стані. Такий вид витрат може відображати різний рівень зв’язку з прибутком і бути постійним або ж напівзмінний. Саме за допомогою непрямих витрат можна в подальшому точно вирахувати собівартість послуг (товарів).

бюджет7. Сьомий етап – формування бюджету щодо витрат і доходів підприємства відносно основних видів робіт (діяльності). Його складання – не проблема, адже інформацію можна черпати вже з сформованих раніше звітів. При розширенні даного плану утворюється та частина звіту про збитки і прибутки, в якій висвітлено діяльність організації без урахування інвестиційної та фінансової складової. Якщо організація не має «іншого виду діяльності» в істотних обсягах і немає планів отримання прибутку від неї, то план-звіт про прибутки і збитки готовий до застосування. Після цього варто повернутися до прогнозування прибутку і перетворити його в прогноз виручки, де мова йде про надходження вже реальних ( «живих» коштів).

8. Восьмий крок – заключний. На даному етапі ведеться робота по прогнозуванню балансу підприємства. Для цього проводиться планування можливого розвитку подій і заповнюється балансова форма на майбутній період часу. За отриманою інформацією (на підставі балансу) можна вирахувати майбутні параметри стійкості організації щодо фінансів, а також провести порівняння з поточними показниками. Такий аналіз дозволяє скорегувати поточний стан структури і поліпшити її позиції в майбутньому.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Дивіться також:
Папетто