Операційна комісія

Термін «операційна комісія» може трактуватися в широкому і вузькому сенсі. У широкому сенсі під ним розуміються комісійні відрахування, які підприємець здійснює на користь особи, що бере участь в проведенні фінансової операції. У вузькому сенсі (в більшості словників) операційна комісія трактується як відсоток, який власник банківської картки сплачує банку, що випустив карту, за можливість її використання. Операційна комісія в банківській справі може мати форму одноразового платежу або регулярних виплат, в першому випадку оплата за користування карткою здійснюється один раз за звітний період, у другому – гроші сплачуються після кожної здійсненої операції.

Значення операційної комісії в економічних відносинах

Перше значення операційної комісії полягає в тому, що даний платіж забезпечує проведення всього різноманіття фінансових операцій в сучасному світі. Велика частина економічних угод вимагає підтримки посередників, які й стають одержувачами операційної комісії. Комісія забезпечує матеріальну зацікавленість посередників, через яку вони беруть участь в діловодстві.

Друге значення – операційна комісія забезпечує покриття витрат, пов’язаних з проведенням тієї чи іншої фінансової операції. Якщо ми визначаємо комісію, як платіж банку, що випустив кредитну карту, то дана комісія покриє витрати на її випуск, а також на дії, необхідні для успішного здійснення платежів (роботу інкасаторів і так далі).

Значення третє – операційна комісія, як правило, обкладається певним податком, а податок є джерелом доходу для державного бюджету. Оподаткування всього різноманіття операційних комісійних платежів забезпечує регулярний грошовий потік в бюджет, особливо при відсутності тіньового сектора в економіці.

Четверте значення – операційна комісія призводить до підвищення цін на товари і послуги, оскільки даний пасивний платіж повинен бути покритий після здійснення продажу. Зростання комісійних платежів призводить до збільшення цін і змін кон’юнктури ринку.

ПОДІЛИТИСЯ: