Операції на відкритому ринку

Операції на відкритому ринку – це угоди з державними та корпоративними цінними паперами на вторинному ринку, вироблені з метою вплинути на грошову масу. Максимальне поширення такі операції отримали в державах, що володіють досить розвиненими фінансовими ринками. У країнах, що розвиваються ЦБ змушений проводити операції з розміщення облігацій на первинному ринку.

Операції на відкритому ринку: механізм процесу

Якщо в рамках грошово-кредитної політики приймається рішення знизити обсяг грошової маси, Центробанк приступає до продажу емітованих цінних паперів; для збільшення кількості грошей проводяться операції з купівлі. Масовий продаж призводить до падіння вартості цінних паперів (пропозиція вище попиту). Купівля цінних паперів державою підвищує кількість грошей на кореспондентських рахунках банків-продавців – в результаті зростає вільний залишок грошей, а значить, і грошова маса.

Найбільш ефективним застосування подібних операцій вважається в державах з високорозвиненою кредитною системою, коли поза банками знаходиться мінімальна кількість грошей. В Україні Центробанк здатний виробляти операції на відкритому ринку, але тільки в обмеженому масштабі, що обумовлено рядом причин: по-перше, українські державні облігації вважаються малоліквідними, по-друге, власний портфель облігацій ЦБ має невеликий розмір. Також Центробанк може оперувати корпоративними акціями, але лише в рамках угод РЕПО.

Операції на відкритому ринку: плюси

Діяльність на відкритому ринку має кілька переваг у порівнянні з іншими способами реалізації монетарної політики:

Повний контроль. Ініціатором операцій є Нацбанк України – цей орган повністю контролює обсяг угод, а значить, з великою часткою ймовірності зможе домогтися бажаного результату.

Гнучкість. Навіть якщо потрібна мінімальна зміна кількості резервів, завдяки діяльності на відкритому ринку воно може бути здійснено досить точно.

Допустимість помилки. Будь-яке рішення може бути досить швидко скориговано. Наприклад, якщо Нацбанк вирішує, що обсяг грошової маси зростає занадто стрімко, вона здатна уповільнити темпи через продаж частини паперів. Тому помилка в розрахунках не загрожує стати фатальною.

Швидкість. Діяльності на відкритому ринку не властиві бюрократичні перешкоди – як тільки Нацбанк приймає рішення, вона віддає наказ своєму дилеру, який виконує директиву негайно.

Якими бувають операції на відкритому ринку?

Загальноприйнятою є класифікація по 5 ознаками:

 Класифікація операцій на відкритому ринку

Найцікавішою вважається класифікація за умовами. Найбільш гнучким інструментом монетарної політики виступає угода РЕПО – угода про придбання цінного паперу, що передбачає зворотний викуп за попередньо встановленої вартості. Основними характеристиками угоди РЕПО є ціна первинного придбання, ціна зворотного продажу і часовий лаг (проміжок між двома операціями). Вигода комерційних банків криється в наступному: ціни, за якими держава набуває цінний папір, трохи вище, ніж ціни зворотного продажу. Угодою РЕПО властивий короткостроковий характер – її тривалість може становити від тижня до півроку.

За терміновості операції на відкритому ринку діляться наступним чином: короткостроковими вважаються операції тривалістю до 3 місяців, операції на строк від року називаються довгостроковими.

ПОДІЛИТИСЯ: