Операції депозитні

Під депозитними операціями маються на увазі дії фінансових установ, метою яких виступає залучення грошових ресурсів клієнтів. У ролі суб’єктів виступають як фізичні особи, так і цілі підприємства. А їх об’єктом є накопичення, внесення на банківські рахунки.

Депозитні операції: основні види

Різні категорії клієнтів зумовлюють розподіл депозитів на вклади ФО і організацій. Виходячи з форми вилучення, операції бувають терміновими, до запитання і умовними. Строкові депозити оформлюються на певний термін.

Вклади до запитання можна закрити в будь-який час. А до умовних депозитів відносять операції, в яких питання виїмки коштів зв’язується з настанням певних умов.

Вклади до запитання мають велику кількість різновидів. До них зараховують:

  • грошові кошти на розрахункових, бюджетних або поточних рахунках;
  • гроші приватних підприємців;
  • грошові кошти різноманітних фондів;
  • вклади до запитання організацій і населення;
  • кошти, розміщені в акредитивах, чеках, зобов’язання та інші види фінансових інструментів.

Особливості депозитних операцій

Здійснення цих операцій передбачає розробку кожним банківською установою депозитної політики, тобто комплексу заходів, що визначають завдання, форми і зміст дій по формуванню ресурсів кредитної установи. Також в рамках цієї процедури проводиться планування подальшої діяльності. Кінцевою метою цієї політики виступає збільшення активів банку, а також підтримка на прийнятному рівні їх ліквідності і зведення до мінімуму різноманітних ризиків.

Основне завдання депозитних операцій полягає в залученні фінансів клієнтів і розміщенні їх на банківських рахунках. Надалі банк використовує ці ресурси для кредитування населення та інвестування їх в інші види активів.

ПОДІЛИТИСЯ: