Операції біржові

Біржова операція – це угода, укладена між учасниками торгів на біржі у встановлений час і має в якості предмета товар, який може звертатися на конкретній біржі. До біржової операції в обов’язковому порядку залучається маклер, який робить відповідний запис в журналі реєстрації операцій і оформляє маклерську записку.

Розголошуються тільки такі аспекти біржової операції, як найменування і кількість одиниць товару, ціна, по якій вони були продані / придбані, час укладення угоди – інші відомості є конфіденційними.

Основні етапи біржової операції

Біржова операція може бути поділена на кілька етапів:

 Етапи біржової операції

1. Доручення брокеру здійснити операцію. Учасники ринку не можуть здійснювати операції без залучення посередника – їм і виступає брокер. Умови співпраці спекулянта і брокера прописуються в договорі. Ключовою умовою є розмір комісійних посередника (як правило, від 2 до 5% від суми угоди).

2. Правочин між брокерами. Посередник, якому доручено купити актив, шукає брокера, що продає той же актив і що пропонує при цьому найбільш вигідні умови, або дилера, який торгує від свого імені. Процес торгівлі на кожній біржі має ряд характерних рис. Одним із способів торгівлі є аукціон, при якому покупці поступово підвищує ціну, а продавці – знижують. Відбувається це до тих пір, поки сторони не дійдуть консенсусу. Важливо: якщо брокеру вдасться укласти угоду на більш вигідних умовах, ніж це обумовлено зі спекулянтом, він має право вимагати додаткову винагороду, розмір якого прописується в контракті. Регулятором попиту і пропозиції на актив виступає біржовий маклер – він повинен зберігати відносну рівновагу. Для цього маклера видаються деяка сума грошей і певну кількість одиниць активу. Якщо пропозиція починає значно превалювати над попитом, він скуповує активи на виділені гроші, якщо, навпаки, попит дуже великий, він продає знаходяться у нього активи.

Здійснення біржових операцій3. Звірка умов угоди брокерами і розрахунок взаємних зобов’язань. Сторони повинні усунути розбіжності, які особливо часто виникають, якщо про угоду домовляються в усній формі. На цьому етапі відбувається обмін письмовими документами. Якщо помилок і протиріч не виявлено, операція може вважатися звірені. На деяких біржах такого етапу немає, так як угода відразу укладається письмово. Прийнято називати дату укладення угоди днем ​​«Т» – звірка повинна бути здійснена не пізніше дня «Т + 1».

4. Виконання угоди. Проводяться необхідні обчислення, на основі яких покупець передає грошові кошти, а продавець – актив. Угода повинна бути виконана не пізніше дня «Т + 3». Крім того, виплачуються комісійні біржі, брокерам та іншим учасникам операції.

Так як на двох останніх етапах виконання біржової операції виникає необхідність в обробці великої кількості даних, з’явилися спеціальні організації – клірингові палати. Кліринг проводиться перед обміном товару на гроші і передбачає виконання таких функцій:

  • Перевірка підсумкових документів.
  • Обчислення номінальної вартості угоди.
  • Оформлення розрахунків по операції.

Класифікація біржових операцій

Біржові операції можуть бути класифіковані в такий спосіб:

Види біржових операцій

Операції з реальними цінностями включають в себе:

Операції, що передбачають передачу активу негайно після оформлення угоди або через деякий термін (до 3 днів).

Форвардні операції – товар передається в певний термін за заздалегідь встановленою угодою ціною. Форвардні операції можуть називатися також твердими терміновими угодами.

До операцій з розрахунком (без реальних цінностей) відносяться:

Опціони – договору, відповідно до яких одна сторона набуває право (не обов’язок) покупки активів за фіксованою вартістю, а друга забезпечує виконання такого зобов’язання. Продавець опціону отримує від покупця премію, яка є платою за ризик того, що вартість базисного активу круто зміниться в сторону, вигідну покупцеві.

Варранти – сертифікат, що дозволяє купити один цінний папір за встановленою ціною. Варранти не є самостійними деривативами; вони лише елемент інших цінних паперів, покликаний підвищити їх інвестиційну привабливість.

Ф’ючерси – ще один різновид біржових термінових операцій. Плюс ф’ючерсів полягає в стандартизації, завдяки якій власники контрактів і емітенти паперів можуть легко передавати свої права та зобов’язання.

ПОДІЛИТИСЯ: