Опціонний сертифікат

Опціонний сертифікат (контракт) або скорочено опціон являє собою домовленість про подальше придбання або реалізації на протязі певного терміну цінних паперів за встановленою ціною. Його відносять до термінових угод, які не вимагають обов’язкового виконання. Так покупець має право придбати товар протягом терміну договору. Його зобов’язання припиняються після завершення цього періоду або укладання угоди.

Тоді як продавець за наполяганням свого контрагента зобов’язаний реалізувати цінні папери. Це ставить його в більш невигідне в порівнянні з іншою стороною становище. Своєрідною компенсацією виступає премія опціону, яка виплачується в останній момент укладання угоди. Існує два типи сертифікатів: на продаж (пут) і на покупку (колл). Перший тип закріплює за своїм власником право реалізувати в майбутньому активи за обумовленою вартості. Тоді як опціонний сертифікат на покупку передбачає придбання активів за встановленою ціною.

Класифікація опціонних сертифікатів

Різна форма реалізації передбачає поділ опціонних сертифікатів на контракти з фізичним постачанням і з розрахунком готівкою. Перша форма передбачає право учасника опціону за обумовленою ціною здійснити торговельну операцію. Тоді як інший вид базується на отриманні різниці між ринковою ціною і сумою угоди.

За часом виконання зобов’язань опціонні сертифікати поділяються на американські, європейські та процентні. Перші можна пред’явити до виконання в будь-який час протягом терміну їх дії. Тоді як вимога щодо виконання європейського опціонного сертифіката може бути пред’явлено в момент завершення його терміну. Що стосується процентних, то час їх реалізації визначається ситуацією на ринку.

Такий критерій як вид базисного активу обумовлює розподіл опціонних сертифікатів на індексні, боргові, іноземні і т. д.

Характеристика опціонних сертифікатів

Для характеристики опціонного сертифіката застосовуються як якісні, так і кількісні показники. У першому випадку мається на увазі його тип, тобто мова йде про права, якими опціон наділяє свого власника. Під кількісними параметрами мається на увазі ціна виконання (визначена угодою сума, за якою здійснюється реалізація базисного активу), а також премія.

Крім цього, кожен опціонний сертифікат має тимчасової і внутрішньою вартістю. Перша величина визначає різницю між вартістю опціону і сумою премії. Чим довше часу до його виконання і вище волатильність базового активу, тим більше тимчасова вартість. Також цей показник перебуває в безпосередній залежності від відсоткової ставки. Якщо вона висока, то ціна опціону «колл» підвищується, а вартість опціону «пут» зменшується.

Внутрішня вартість визначає різницю між ціною активу і сумою виконання контракту. Вважається, що у опціонного сертифіката тільки тоді є вартість, якщо він з виграшем. Якщо брати опціон «колл», то він буде виграшним для покупця (в тому випадку, коли вартість активу вище, ніж ціна виконання). Це дає можливість придбати активи за ціною нижче ринкової. Тоді як для продавця виграшним опціон буде в прямо протилежній ситуації.

Яка інформація має міститися в опційному сертифікаті?

У специфікації кожного опціонного сертифіката слід вказувати таку інформацію:

  • точна кількість базових активів, які продавець повинен реалізувати власнику опціону;
  • вартість активів;
  • дату виконання угоди, поставки продукції та внесення грошових коштів;
  • форму реалізації опціонного сертифіката;
  • мінімальну ставку кроку.
ПОДІЛИТИСЯ: