Опціон з нульовою внутрішньою вартістю

Опціон з нульовою внутрішньою вартістю – це опціон, страйкових ціна якого приблизно дорівнює поточній ринковій ціні базису. Більш поширене серед інвесторів назву опціону з нульовою внутрішньою вартістю – at-the-money. За визначенням, якщо опціон знаходиться «в грошах», вважаються тільки фактичні ринкові ціни – ніякі транзакційні витрати, пов’язані з виступаючою в ролі базису цінним папером, не беруться до уваги.

Чому аналіз опціону «в грошах» важливий для інвестора?

Розгляд і аналіз опціону «в грошах» можуть бути корисними для інвестора, тому що дають йому можливість зрозуміти природу опціонів в цілому. Зокрема, інвестор розуміє, що на загальну вартість опціону впливає так звана внутрішня вартість. Якщо опціон знаходиться в статусі «at-the-money», шанси інвестора на отримання прибутку після досягнення дати експірації досить високі. Інвестор повинен виявити фактори, які призвели до ситуації рівноваги між страйковим ціною і ринковою вартістю базису, розробити прогноз, наскільки довго буде зберігатися така рівновага і вже після цього зробити висновок, чи варто розглядати опціон як об’єкт інвестування або краще звернутися до альтернативних варіантів.

Важливо розуміти, що статус опціону «at-the-money» хоч і вказує, що ймовірність отримання прибутку інвестором досить велика, аж ніяк не гарантує вигоду. Зміни в негативну сторону на ринку, де торгується базовий актив опціону, тягне за собою зниження вартості самого деривативу. Якщо це відбувається і рівновага порушується, опціон втрачається статус «at-the-money» і починає іменуватися «out-of-money» – поза грошей. З назви можна зрозуміти, що володар такого деривативу залишиться зі збитками.

Знання, що опціон має нульову внутрішню вартість, дуже важливо для інвестора ще й тому, що дає тому можливість зробити більш точний інвестиційний аналіз, за ​​підсумками якого приймається рішення, чи доцільно тримати опціон до дати експірації або стоїть продати його вже зараз. Суть такого аналізу полягає в проектуванні – інвестор вибудовує сценарій, починаючи з поточного моменту і закінчуючи датою експірації.

ПОДІЛИТИСЯ: