Опціон на акції

Опціон на акції – варіант опціонної угоди, при здійсненні якої використовуються акції конкретної компанії. Опціон на акції має на увазі угоду купівлі (продажу) певного обсягу акцій (наприклад, сотні або тисячі штук) за фіксованою в опційному договорі ціною. Загальна ціна страйк і сумарна премія контракту розраховується шляхом множення премії і вартості страйк на кількість акцій в договорі.

Опціон на акції – надання працівникам підприємства-емітента права на першочергову покупку цінних паперів компанії.

Опціон на акції: сутність, види, альтернатива

Опціонний контракт – ефективний інструмент ринку, що має на увазі проведення операції (укладення угоди) між сторонами. За умовами опціонного контракту одна зі сторін передає другій право на покупку конкретного інструменту по “замороженої” ціною і в обумовлений відрізок часу. Сторона, яка отримує опціон і приймає рішення щодо подальших дій, носить назву покупця контракту. Сторона, яка передає опціонний контракт – продавець опціону. Покупець зобов’язується сплатити продавцеві за своє право покупки.

Опціон на акції – найбільш популярний інструмент, якщо порівнювати з іншими опціонними контрактами. Коли власник контракту застосовує право придбання акцій (або інших інструментів), можна говорити про виконання опціону (англійська назва – exercising an option). Акції, які можуть стати об’єктом опціонної угоди, носять назву предмета опціону (по-англійськи – underlying asset). Вартість опціонної операції – ціна виконання або «страйк» (англійське найменування – striking price або exercise price).

При покупці (реалізації) опціонного контракту на акції останній може розташуватися «в грошах» або «поза грошей». У першому випадку вартість акції перевищує вартість виконання (страйк), а в другому, навпаки, знаходиться на більш низькому рівні. При здійсненні опціонних угод (в тому числі і з акціями) завжди виставляється останній день для здійснення угоди. Він носить назву дати завершення опціонного контракту або по-англійськи – maturity date. Що стосується протилежної сторони договору, то вона називається «надписателей», що по-англійськи звучить як writer. Тримач активу може придбати цінні папери, а друга особа (writer) має їх реалізувати при наявності вимоги з боку власника.

Всі опціони на акції можна умовно поділити на дві категорії:

– опціонний контракт американського типу. Особливість такого опціону – можливість виконання в будь-який момент (не чекаючи закінчення договору) або ж в конкретні добу;

– опціонний контракт європейського типу. Відмінність – в можливості реалізації тільки в день закінчення опціону

.
Крім цього, опціони на акції бувають двох видів з позиції дій інвестора:

– на покупку (call). Тут власник контракту отримує право купити певний обсяг акцій (прописується в договорі) за фіксованою вартістю або ж не реалізовувати своє право, тобто відмовитися від угоди;

– на продаж (put). Такий вид договору дозволяє реалізувати цінні папери або скористатися своїм правом і відмовитися від виконання зобов’язань.

Інвестор здійснює покупку опціонного call контракту на акції, коли очікує зростання їх курсової вартості. У зворотній ситуації (коли очікується зниження ціни) інвестор купує put опціон. Таким чином, при оформленні угод на біржі інвестор, який купує акції, відкриває long (довгу) позицію, а продає активи, навпаки, short (коротку) позицію. При цьому всього можна виділити чотири основні позиції – дві довгі по «put» і «call», а також дві короткі по «put» і «call».

У практичній сфері застосовуються інструменти, які мають спільні риси з call опціонах. Наприклад, варант на акції – інструмент, емітованих на тривалий період часу (від п’яти років і більше). Існують також безстрокові форми варантів. Вартість страйк буває фіксованою або може змінюватися в період дії варанта. Найчастіше зміни відбуваються в бік зростання.

Варранти розміщуються між власниками акцій в якості альтернативи дивідендів і реалізуються у формі нової емісії. Крім цього, підприємство-емітент може реалізовувати акції одночасно з варрантом. Однією з відмінностей варанта від стандартного call опціону на акції є обмеження обсягу перших. Так, загальне число варантів не може змінюватися і буде скорочуватися по ходу їх виконання.

Одна з різновидів – передплатний варант, що надає право власникам акцій купити акції при випуску нової емісії. Таке право отримує кожен цінний папір в обігу (одна акція – один право). Купити акцію можна за певну кількість прав на руках з додатком певної суми, що дорівнює вартості розміщення. Щоб гарантувати своєчасну продаж емітованих акцій, ціна підписки ставиться нижче курсової вартості активів на день випуску прав. Сам термін дії прав обмежений і не перевищує періоду 2-10 тижнів з дня випуску. це значи

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Податки в складі ціни