Оклад: визначення

Оклад – це встановлений на певному рівні розмір оплати праці. Оклад нараховується працівнику щомісяця за виконання посадових обов’язків. При розрахунку окладу не враховують стимулюючі виплати, надбавки, премії та винагороди.

Згідно з чинним Трудовим кодексом України розмір окладу (який називають також тарифною ставкою) повинен бути зафіксований в трудовому договорі. Держава гарантує мінімальний оклад всім працюючим громадянам, незалежно від їх рівня кваліфікації та стажу.

Оклад може бути розрахований для одного працівника або для групи службовців. Щоб скласти схему окладів на великих підприємствах розробляють штатні розписи або тарифні сітки.

Базовий оклад

Базовий оклад – це певний розмір оплати праці для службовців бюджетних установ, що дозволяє гарантувати виплату мінімальної ставки всім працівникам. Базову ставку також називають мінімальним окладом. Базовий оклад встановлений для службовців муніципальних і державних організацій, що працюють за професією. Заробітна плата трудящих бюджетної сфери складається з мінімального окладу, а також різних виплат, регіональних надбавок і соціальних нарахувань.

Посадовий оклад залежить від:

  • освіти;
  • посади;
  • Стажу роботи за спеціальністю.

Схема нарахування окладу

Схеми нарахування окладу розробляють або на рівні всієї галузі, або на самому підприємстві. Перший варіант актуальний для організацій з високою часткою державного контролю, другий – для приватних компаній. Відповідно, джерелом фінансування може виступати бюджет, або капітал підприємства. Складання штатних розкладів характерно для приватних підприємств, а тарифних сіток – для державних. У штатному розкладі міститься перелік працівників, розділених на групи рівнозначних посад. У тарифній сітці присутні категорії професійних працівників з однаковим окладом.

Вилка окладів – це схема, в якому оклад не обов’язково зафіксований на одному рівні. Передбачено максимальний і мінімальний оклад для групи працівників. Такий підхід дозволяє враховувати важливі нюанси, на кшталт стажу роботи, особистих якостей співробітника, старанності, кваліфікації, виконуваного обсягу роботи.

ПОДІЛИТИСЯ: