Оголошений акціонерний капітал

Оголошений акціонерний капітал – кошти, які необхідно внести власникам акцій (акціонерам) в рахунок оплати цінних паперів, на які вони підписані.

Оголошений акціонерний капітал: сутність

У практичній діяльності оголошений капітал складається з двох елементів – номінальної вартості вже емітованих і випущених цінних паперів, кожна з яких має свою вартість, а також доходу (виручки), яка була отримана від реалізації (розміщення) всіх цінних паперів (без номінальної ціни). В останньому випадку не враховується та частина доходу, яка відноситься до сплаченого понад номінал капіталу. Сюди ж можуть входити і інші засоби, віднесені на рахунок оголошеного акціонерного капіталу після розміщення (розподілу) цінних паперів.

акціонерний капітал
Оголошений акціонерні капітал – складова акціонерного капіталу, а саме реалізовані в чистих активах гроші компанії-емітента, спочатку інвестовані учасниками (засновниками), а також накопичені (втрачені) під час роботи підприємства.

Власний капітал – безпосередньо власність компанії. Але через те, що все підприємство знаходиться у володінні якої людини (групи осіб, країни), то і сам капітал є майном господарів. Аналогічним чином можна міркувати і щодо відповідальності перед вкладниками (кредиторами), яку власники підприємства-емітента також поділяють в рівній мірі.

У процесі створення компанії завжди формується два джерела коштів – початковий (той, що є на руках у творців підприємства) і «вторинний», до якого відносяться кошти засновників в статутний капітал.
Оголошений акціонерний капітал (як і власний) являє собою якусь абстрактну частки активів (майна) перебуває у володінні господарів АТ. Загальний розмір капіталу, що відображаються на балансі компанії, знаходиться в прямій залежності від результатів оцінки поточних зобов’язань і наявних у розпорядженні активів. При цьому загальна сума капіталу лише в рідкісних випадках може бути дорівнює загальній ринкової вартості цінних паперів (акцій) підприємства або ж загального обсягу коштів, отриманих при реалізації чистих активів структури по частинах або підприємства-емітента в цілому.

Власний капітал – обсяг коштів, який формується з декількох складових, а саме грошей власників (учасників) у формі статутного капіталу, резервів власних коштів і нерозподіленого доходу. При цьому статутний капітал – вартісна оцінка засобів, які були вкладені учасниками (засновниками) в розвиток компанії.

Загальний розмір оголошеного акціонерного капіталу знаходить відображення на рахунку 40, де відображений згаданий вище статутний капітал компанії. Але для чіткого уявлення про реально внесених засновниками засобах, певну рядок (300) балансу варто розглядати в комплексі з іншою статтею (360), де відображається неоплачений капітал. Останній, до слова, має бути вчений на контрпасивний рахунку (46).

Загалом же оголошений акціонерний капітал – не всі засоби організації-емітента, а лише невелика частка грошей, внесена власниками (власниками). Саме цей обсяг коштів прописується в установчих документах і статуті. По суті, оголошений акціонерний капітал – лише частина коштів, яка оголошена власниками і повинна бути оплачена.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Інвестиції: визначення