Офшорний фонд

Офшорний фонд – це юридична особа, зареєстрована в офшорі з метою захисту активів організації та мінімізації податкового тягаря. З моменту передачі майна в офшорний фонд засновники перестають бути його власниками, отже, при банкрутстві організації таке майно не може бути примусово відчужене. Майном, переданим в фонд, розпоряджається рада, який здійснює розподіл між бенефіціарами відповідно до отриманих раніше від засновників інструкціями.

Офшорні фонди: основні учасники відносин

Основними учасниками є наступні:

  • Засновник – особа, яка несе відповідальність перед кредиторами і передає майно фонду.
  • Рада фонду – виконавчий орган.
  • Бенефіціари – вигодонабувачі, які отримують спрямоване в фонд майно.
  • Важливий елемент відносин – статут фонду (Foundation Charter), документ, який виступає основним регулятором роботи офшорної компанії. Статут фонду містить перерахування цілей його функціонування.

Особливості та переваги офшорних фондів

Офшорним фондам властиві такі характерні риси: Офшорний фонд

Фонди наділені всіма правами юридичних осіб – наприклад, вони можуть торгувати акціями, співпрацювати з іншими організаціями.

Фонд може бути організований на невизначений термін, а бенефіціарами можуть виступати люди, які ще не народилися.

Імена бенефіціарів є конфіденційною інформацією, на відміну від імен членів ради фонду.

Конфіденційність фондів охороняється жорстко: за розголошення порушнику загрожує не штраф, а кримінальна відповідальність і висновок.

Офшорний фонд може отримати у власність не тільки нерухомість і гроші, але також предмети мистецтва і нематеріальні активи (наприклад, патенти або ноу-хау).

У деяких офшорах доходи фонду не обкладаються податком (Панама, Сент-Кітс і Невіс).

Майно, передане фонду, теж не обкладається податком.

Метою функціонування офшорного фонду може бути не тільки захист майна від відчуження на користь кредиторів, а й захист від недоцільного використання бенефіціарами.

Необхідності здавати звіти про діяльність фонду або проводити аудит немає.

Види офшорних фондів

Фонди в залежності від засновника можуть бути класифіковані на такі види:

  • Державний.
  • Приватний.
  • Публічний.
  • Змішаний.

Публічні фонди організовуються групою осіб або родиною, тоді як приватні – однією людиною. Змішані фонди відрізняються гнучкістю структури, а також тим, що до них пред’являється мінімум вимог, тому за характеристиками вони більше схожі на трасти. Ключова вимога до змішаного фонду – зобов’язання на суму, що не перевищує 100 доларів.

ПОДІЛИТИСЯ: