Оформлення наказу по основній діяльності і розпорядження

Наказ – розпорядчий документ, який видає керівник організації для вирішення будь-яких завдань.
Розрізняють два види наказів: з основної діяльності та з особового складу.
Накази з основної діяльності відображають управлінські рішення з питань планування, фінансування, збуту продукції, зміни структури організації і так далі.
Проекти наказів розробляють фахівці організації за своїм напрямом діяльності. Далі накази узгоджують провідні фахівці організації, перелік яких визначає керівник організації (заступник керівника, головний бухгалтер та юрисконсульт). Підписує наказ керівник. Наказ набирає чинності з моменту підписання, якщо в тексті не зазначено іншого строку.
Накази оформляють на бланку і додатково включають реквізити 09, 10, 17, 19, 21, 23 і в разі потреби 18. Після виконання наказу проставляють реквізит 27.
Текст наказу складається з двох частин:
1. констатація – цілі, завдання, причини видання наказу.
2. Розпорядча – її ділять на пункти, в кожному з яких вказують посадова особа і ПІБ виконавця доручення, зміст доручення і термін виконання. В останньому пункті вказують посадова особа, на яке покладають відповідальність за виконання наказу в цілому.
Оформлення розпорядження. Розпорядження видають заступником керівника організації для вирішення оперативних питань. Воно оформляється аналогічно наказу, але «наказую» замінюють на «рекомендую», «вважаю за необхідне», «зобов’язую».

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Первісний обмін