Оферта і її основні види

Оферта – документ, який спрощує процедуру угоди між оферентом і акцептантом. Зараз в міжнародному праві прийнято розділяти договору оферти по видам. При цьому класифікація включає:

  • публічну оферту;
  • вільну оферту;
  • тверду оферту;
  • безвідкличну оферту.

Публічна оферта – пропозиція на угоду, адресована невизначеному числу осіб. Подібний договір також містить чіткі умови оферента, на яких він бажає здійснити операцію. Угода укладається з тими особами, які дали позитивну відповідь. Подібний вид оферти тісно пов’язаний з рекламою. Реклама може розглядатися в якості оферти у разі, якщо в ній зазначений предмет договору та ціни. Якщо акцептант приймає умови реклами, то рекламодавець (продавець / виробник продукції) автоматично починає нести відповідальність за рекламну пропозицію.

Вільна оферта – договір, який пропонується колу потенційних акцептантов (найбільш часто – покупців). Такий вид договору на угоду не має часових обмежень (з приводу відповіді на пропозицію, про терміни дії оферти і т.д.). Тобто, він не пов’язує ніякими зобов’язаннями акцептанта і оферента. Найбільш часто подібний вид договору застосовується в тендерах і при вивченні ринку.

Тверда оферта-це чіткий договір, адресований конкретній особі, що відображає всі нюанси угоди. Тверда оферта подається виключно в письмовому вигляді, при цьому прописуються терміни, протягом яких оферент повинен нести зобов’язання по продажу. Якщо в цей період покупець дає свою згоду – угода вважається укладеною.

Безвідклична оферта- документ, згідно з яким оферент не має права відкликати свою пропозицію, поки сторона-акцептант не дасть згоду на проведення операції. Така оферта адресується широкому колу осіб, наприклад, акціонерам, покупцям конкретної продукції і т.д. Найчастіше цей вид оферти використовують компанії-емітенти, що пропонують викуп / погашення цінних паперів.

Висновок

Оферта – документ, який спрощує процедуру угоди між оферентом і акцептантом. Чіткі умови договору із зазначенням всіх значущих пунктів угоди привели до широкого використання оферти в рамках міжнародних торгових відносин і тендерів.

ПОДІЛИТИСЯ: