Одержувач бюджетних коштів

Одержувачами бюджетних коштів найвищого рівня є казначейства, безпосередні галузеві розпорядники. Державний сектор економіки є першорядним одержувачем бюджетних коштів. У його склад входять організації та підприємства:

  • основних невиробничих галузей;
  • галузей народного виробництва;
  • галузей надання загальнообов’язкових послуг.

Організації невиробничих галузей господарювання, які спеціалізуються на задоволенні основних потреб населення, таких як освіта, медичне обслуговування, культурний розвиток – фінансуються на підставі кошторисів. Кошторис – це бюджет організації, в якому вказані всі непокриті статті фінансування і джерела їх можливого покриття. Кошторис складається один раз на рік, в ній вказуються реальні активи організації і пасиви, що виникають у зв’язку з її основною діяльністю.

Одержувачем бюджетних коштів в таких організаціях є фінансово відповідальні особи, в основному – це директор організації і головний бухгалтер. Якщо враховувати галузевий поділ державних організацій, то для їх фінансування всередині певної галузі, початковим одержувачем бюджетних коштів є відповідне міністерство, після нього відомство, потім місцевий відділ і потім вже сама організація.

Одержувачами коштів з бюджету на виробничому підприємстві, незалежно від його форми власності, є директор підприємства і головний бухгалтер. Це ті фізичні особи, які мають право підпису і матеріально відповідальні в межах майна підприємства. Для одержувача бюджетних коштів дуже важливо їх цільове фінансування, так як в разі виявлення факту нецільового їх використання, до розпорядників коштів будуть застосовані фінансові та адміністративні санкції.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Мінімальний прибуток